Główne tematy badawcze

1. ocena in vitro aktywności nowych preparatów potencjalnie  przeciwnowotworowych, zarówno naturalnych (bajkaleina, wogonina, celastrol) jak i syntetycznych (pirydokarbazole, fenotiazyny)
2. badania  skuteczności w hodowlach komórkowych nanocząsteczkowych postaci leków przeciwnowotworowych na platformie mezoporowatej krzemionki  i polietylenoiminy (współpraca: Politechnika Wrocławska).
3. badania modelowe nad regeneracją rdzenia kręgowego – próby opracowania technologii pozyskiwania i namnażania glejowych komórek węchowych (zwierzęcych i ludzkich) i ich wpływu na różnicowanie neuronów i formowanie neurytów w hodowlach in vitro 
(współpraca: Klinika Neurochirurgii Umed Wrocław)
4. zastosowanie mikroczipów i technologii mikrofluidystyki do badania regeneracji aksonów  w pojedynczych neuronach w hodowli (współpraca: Politechnika Wrocławska)
5. analiza właściwości regeneracyjnych nowych roślin lnu modyfikowanych genetycznie i modyfikowanych epigenetycznie w hodowlach ludzkich komórek skóry (współpraca: Uniwersytet Wrocławski)
6. program oceny stanu rozwoju dzieci po chemioterapii nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu leczenia na układ endokrynny (współpraca: Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Umed Wrocław)
7. badania elektrochemiczne i spektroskopowe nowych pochodnych bisfosfonianów  w skuteczności chelatowania metali toksycznych (współpraca: Politechnika Wrocławska)  

 
Wybrane publikacje

1. Kazimierz Gąsiorowski, Eliza Lamer-Zarawska, Jerzy Leszek, Kalpana Parvathaneni, Bharat B. Yendluri, Zofia Błach-Olszewska, Gjumrakch Aliev.: Flavones from root of Scutellaria baicalensis georgi: drugs of the future in neurodegeneration? 
CNS Neurol.Disord.-Drug Targets 2011 Vol.10 no.2; s.184-191.  IF: 3.810
2. Adrian Sieradzki, Bharat B. Yendluri, Hector H. Palacios, Kalpana Parvathaneni, V. Prakash Reddy, Mark E. Obrenovich, Kazimierz Gąsiorowski, Jerzy Leszek, Gjumrakch Aliev.: Implication of oncogenic signaling pathways as a treatment strategy for neurodegenerative disorders - contemporary approaches.
CNS Neurol.Disord.-Drug Targets 2011 Vol.10 no.2; s.175-183.  IF: 3.810
3. Katarzyna Skórkowska-Telichowska, Magdalena Żuk, Anna Kulma, Ada Bugajska-Prusak, Katarzyna Ratajczak, Kazimierz Gąsiorowski, Kamil Kostyń, Jan Szopa.: New dressing materials derived from transgenic flax products to treat long-standing venous ulcers - a pilot study. 
Wound Repair Regen. 2011 Vol.18 no.2; s.168-179.  IF: 3.4435.
4. Jerzy Leszek, Marta Sochocka, Kazimierz Gąsiorowski.: Vascular factors and epigenetic modifications in the pathogenesis of Alzheimer's disease.
 J. Neurol. Sci. 2012 Vol.323 no.1-2; s.25-32.  IF: 2.243
5. Helena Moreira-Tabaka, Jean Peluso, Jean-Luc Vonesch, Didier Hentsch, Pascal Kessler, Jean-Marie Reimund, Serge Dumont, Christian D. Muller.: Unlike for human monocytes after LPS activation, release of TNF-α by THP-1 cells is produced by a TACE catalytically different from constitutive TACE.
PLoS One 2012 Vol.7 no.3; art.e34184 [12 s.].  IF: 3.7306.
6. Agata Jaszczyszyn, Kazimierz Gąsiorowski, Piotr Świątek, Wiesław Malinka, Katarzyna Cieślik-Boczula, Joanna Petrus, Bogusława Czarnik-Matusewicz.: Chemical structure of phenothiazines and their biological activity.
Pharmacol. Rep. 2012 Vol.64 no.1; s.16-23.  IF: 1.965
7. Ryszard Jasztold-Howorko, Beata Tylińska, Bogusława Biaduń, Tomasz Gębarowski, Kazimierz Gąsiorowski.: New pyridocarbazole derivatives. Synthesis and their in vitro anticancer activity.
Acta Pol. Pharm. 2013 Vol.70 no.5; s.823-832.  IF: 0.693
8. Marta Sochocka, Euphrosyni S. Koutsouraki, Kazimierz Gąsiorowski, Jerzy Leszek.: Vascular oxidative stress and mitochondrial failure in the pathobiology of Alzheimer's disease: a new approach to therapy.
CNS Neurol.Disord.-Drug Targets 2013 Vol.12 no.6; s.870-881.  IF: 2.702
 
9. Ewa Barg, Jan Szopa, Karolina A. Pesz, Kazimierz Gąsiorowski.: Indices of insulin resistance and dyslipidemia are correlated with lymphocyte proneness to apoptosis in obese or overweight low birth weight children. 
Horm. Res. Paediatr. 2013 Vol.79 no.5; s.293-299.  IF: 1.713
 

10. Katarzyna Cieślik-Boczula, Piotr Świątek, Agata Jaszczyszyn, Patrycja Zawilska, Kazimierz Gąsiorowski, Wiesław Malinka, Gottfried Kohler.: Phase separation in phosphatidylcholine membrane caused by the presence of a pyrimidine analogue of fluphenazine with high anti-multidrug-resistance activity. 

J. Phys. Chem. B 2014 Vol.118 no.13; s.3605-3615.   IF: 3.377

11. Stanisław Deja, Ewa Barg, Piotr Młynarz, Aleksander Basiak, Ewa Willak-Janc.: 1H NMR-based metabolomics studies of urine reveal differences between type 1diabetic patients with high and low HbAc1 values.
J. Pharm. Biomed. Anal. 2013 Vol.83; s.43-48.  IF: 2.829

12.  Artur Bossowski, Hanna Borysewicz-Sańczyk, Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek, Aneta Zasim, Mieczysław Szalecki, Beata Wikiera, Ewa Barg, Małgorzata Myśliwiec, Anna Kucharska, Anna Bossowska, Joanna Gościk, Katarzyna Ziora, Maria Górska, Adam Krętowski.: Analysis of chosen polymorphisms in FoxP3 gene in children and adolescents with autoimmune thyroid diseases.
Autoimmunity 2014 Vol.47 no.6; s.395-400.  IF: 2.754

13. Tomasz Ptak, Piotr Młynarz, Agnieszka Dobosz, Agata Rydzewska, Monika Prokopowicz.: Potentiometric and NMR complexation studies of phenylboronic acid PBA and its aminophosphonate analog with selected catecholamines. 
J. Mol. Struct. 2013 Vol.1040; s.59-64.  IF: 1.599

14. Jan K. Zaręba, Michał J. Białek, Jan Janczak, Jerzy Zoń, Agnieszka Dobosz.: Extending the family of tetrahedral tectons: phenyl embraces in supramolecular polymers of tetraphenylmethane-based tetraphosphonic acid templated by organic bases.
Cryst. Growth Des. 2014 Vol.14 no.11; s.6143-6153.  IF: 4.558

15. Kazimierz Gąsiorowski, Barbara Brokos, Elżbieta Trypka, Jerzy Leszek.: Insulin resistance in Alzheimer’s disease and the role of p53 protein.
J. Pharm. Pharmacol. 2014 Vol 2 no.6; s.327-355.  IF: 2.161