Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych

ul. Borowska 211, 50-556, Wrocław
tel.: 71 784 04 78
faks: 71 784 04 79
e-mail: aneta.milewska@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
Dr hab. Ewa Barg
tel. 71 784 04 77
e-mail: ewa.barg@umed.wroc.pl

Profesor zwyczajny
Prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski
tel: 71 784 04 76
e-mail: kazimierz.gasiorowski@umed.wroc.pl

Strona domowa
www.zpnm.umed.wroc.pl
 
W skład jednostki wchodzi:
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zaawansowanych Terapii Komórkowych
(Wroclaw Medical University Center for Research and Implementation of Advanced Cellular Therapies)


„Principles of Flow Cytometry”

specjalistyczny, międzynarodowy kurs cytometrii przepływowej

 

W dniach 20-21 października 2018 r. w Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych Wydziału Farmaceutycznego z OAM, po raz drugi odbył się specjalistyczny, międzynarodowy kurs cytometrii przepływowej. Współorganizatorami kursu byli: Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych UM (dr Helena Moreira, kierująca Laboratorium Cytometrii Przepływowej), Pracownia Immunologii Klinicznej i Eksperymentalnej Katedry Immunologii Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz firma ExCyte/ Expert Cytometry, światowy lider szkoleń z zakresu cytometrii przepływowej. W organizacji szkolenia, wsparcia udzieliły firmy Beckam Coulter i Diag-Med.

Kurs objęty został patronatem Polskiego Towarzystwa Cytometrii (PTC), a za udział diagności laboratoryjni otrzymali 15 punktów edukacyjnych. Program naukowy kursu przedstawiamy w pliku pdf.

Zajęcia poprowadził wybitny specjalista w tej dziedzinie, Dyrektor Ekspert Cytometrii w Unii Europejskiej, dr Alfonso Blanco-Fernández, z University College Dublin w Irlandii.

W trakcie kursu odbyły się zarówno wykłady jak i zajęcia interaktywne, a jego uczestnicy zapoznali się z zasadami prowadzenia badań cytometrycznych i poszerzyli swoje umiejętności w tej dziedzinie. Spotkanie to stworzyło też okazję do nawiązania kontaktów międzyuczelnianych, które z pewnością zaowocują współpracą pomiędzy wieloma ośrodkami badawczymi i klinicznymi.

Zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczestników kursu, ale również całego środowiska cytometrystów w Polsce, planowane są kolejne tego typu spotkania. Mają one na celu dalsze pogłębianie wiedzy w tej dziedzinie i zacieśnianie współpracy.

 

Dr Helena Moreira

Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych

 

 


Obóz Naukowy Studentów Koła Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych wrzesień ‘2017

W dniach 24-29.09.17 w Kudowie Zdrój Studenci Koła Naukowego Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych prowadzili badania dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w Kudowie Zdrój. Wykonano to w ramach 23 edycji projektu „Zdrowe Dziecko” organizowanego od wielu lat wspólnie przez Urząd Miasta Kudowa Zdrój i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Zostało przebadanych ponad 500 dzieci z oceną masy i wysokością ciała, wad postawy, próchnicy oraz innych odchyleń od stanu prawidłowego. Wyniki badań zostaną opracowane w formie raportu dla władz miasta i rodziców. Wszystkie dzieci u których stwierdzono odchylenia od stanu prawidłowego były skonsultowane przez opiekuna Koła dr hab. Ewę Barg, a rodzice otrzymali wstępne zalecenia.

Na zakończenie Obozu odbyło się spotkanie z Władzami Miasta Kudowa Zdrój oraz dyrektorem Zespołu Szkól im. Jana Pawła II. Przekazaliśmy nasze spostrzeżenia dotyczące stanu zdrowia dzieci, ale także mieliśmy okazję zapoznać się z inicjatywami Włodarzy Miasta zmierzającymi do poprawy zdrowotności dzieci i młodzieży, które podjęto po otrzymaniu raportów z obozów naszego Koła Naukowego w Kudowie w latach ubiegłych.

Reasumując, obóz studencki był bardzo pracowity, ale też bardzo udany. Dodatkowo w tym pięknym miejscu wspaniale było spędzić ostatni tydzień wakacji…

Do zobaczenia za rok.

Dr hab. Ewa Barg - Opiekun Koła Endokrynologii, Hematologii i Onkologii
Marta Hetman - Przewodnicząca Koła Endokrynologii, Hematologii i Onkologii
 
 

08.11.2018