Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych

ul. Borowska 211, 50-556, Wrocław
tel.: 71 784 04 78
faks: 71 784 04 79
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski
e-mail: kazimierz.gasiorowski@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 04 77

Strona domowa
www.zpnm.umed.wroc.pl
 
 

Obóz Naukowy Studentów Koła Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych wrzesień ‘2017

W dniach 24-29.09.17 w Kudowie Zdrój Studenci Koła Naukowego Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych prowadzili badania dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w Kudowie Zdrój. Wykonano to w ramach 23 edycji projektu „Zdrowe Dziecko” organizowanego od wielu lat wspólnie przez Urząd Miasta Kudowa Zdrój i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Zostało przebadanych ponad 500 dzieci z oceną masy i wysokością ciała, wad postawy, próchnicy oraz innych odchyleń od stanu prawidłowego. Wyniki badań zostaną opracowane w formie raportu dla władz miasta i rodziców. Wszystkie dzieci u których stwierdzono odchylenia od stanu prawidłowego były skonsultowane przez opiekuna Koła dr hab. Ewę Barg, a rodzice otrzymali wstępne zalecenia.

Na zakończenie Obozu odbyło się spotkanie z Władzami Miasta Kudowa Zdrój oraz dyrektorem Zespołu Szkól im. Jana Pawła II. Przekazaliśmy nasze spostrzeżenia dotyczące stanu zdrowia dzieci, ale także mieliśmy okazję zapoznać się z inicjatywami Włodarzy Miasta zmierzającymi do poprawy zdrowotności dzieci i młodzieży, które podjęto po otrzymaniu raportów z obozów naszego Koła Naukowego w Kudowie w latach ubiegłych.

Reasumując, obóz studencki był bardzo pracowity, ale też bardzo udany. Dodatkowo w tym pięknym miejscu wspaniale było spędzić ostatni tydzień wakacji…

Do zobaczenia za rok.

Dr hab. Ewa Barg - Opiekun Koła Endokrynologii, Hematologii i Onkologii
Marta Hetman - Przewodnicząca Koła Endokrynologii, Hematologii i Onkologii