Wydział Farmaceutyczny

Dziekan Wydziału
dr hab. Marcin Mączyński

Prodziekan ds. kierunku Farmacja
prof. dr hab. Witold Musiał

Prodziekan ds. kierunku Analityka medyczna
dr hab. Iwona Bil-Lula
 

Godziny przyjęć władz dziekańskich:
prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
wtorek - 11:15 - 12:15
piątek - 10:00 - 11:00
.
prof. dr hab. Witold Musiał
wtorek - 11:15 - 12:15
piątek - 10:00 - 11:00
.
dr hab. Iwona Bil-Lula
wtorek - 11:15 - 12:15
piątek - 10:00 - 11:00