Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 03 15
faks: 71 784 03 17
e-mail: sekretariat.ktpl@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
dr hab. Bożena Karolewicz
tel. 71 784 03 15
e-mail: bozena.karolewicz@umed.wroc.pl

Profesor zwyczajny
prof. dr hab. Janusz Pluta
tel. 71 784 03 15
e-mail: janusz.pluta@umed.wroc.pl

Struktura
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
Pracownia Farmacji Społecznej
opiekun pracowni: dr Artur Owczarek
Pracownia Biofarmacji
opiekun pracowni: dr Dominik Marciniak
Pracownia Opieki Farmaceutycznej
opiekun pracowni: dr hab. Bożena Karolewicz

12.08.2016