AKTUALNOŚCI


NABÓR NA SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU FARMACJI APTECZNEJ, FARMACJI KLINICZNE ORAZ FARMACJI SZPITALNEJ

Studium Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu farmacji aptecznej, farmacji klinicznej oraz farmacji szpitalnej, w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2020 r. Więcej informacji w zakładce szkolenie specjalizacyjne.


Przywrócenie zajęć w Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego powróciło do realizacji programów szkolenia specjalizacyjnego oraz studiów podyplomowych z wykorzystaniem narzędzi on-line.
Wszelkie informacje związane z nowymi terminami i sposobem realizacji zajęć są wysyłane indywidualnie każdemu uczestnikowi szkoleń.


Zmiana organizacji pracy biura Studium

Szanowni Państwo,
mając na uwadze zmniejszenia ryzyka związanego z koronawirusem, Władze Uczelni podjęły decyzję o czasowym zawieszeniu wszelkich form zajęć prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny, o czym pozostali Państwo bezzwłocznie poinformowani drogą mailową.
W ślad za tym, Władze Uczelni podjęły decyzję o ograniczeniu pracy pracowników Uczelni.

W okresie od 16 marca do 24 maja br. biuro Studium Kształcenia Podyplomowego będzie nieczynne dla osób zainteresowanych.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Studium poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie (numery służbowe są przekierowane na prywatne numery).


Zawieszenie zajęć na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną, Władze Rektorsko-Dziekańskie podjęły decyzję o odwołaniu WSZYSTKICH zajęć w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

W związku z tym zaplanowane zajęcia specjalizacyjne, studia podyplomowe i pozostałe formy kształcenia podyplomowego realizowane przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z dn. 10.03.2020r. zostają zawieszone do odwołania.

Komunikat Władz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w tej sprawie: https://www.umed.wroc.pl/content/zawieszenie-zaj%C4%99%C4%87-na-uniwersytecie-medycznym-we-wroc%C5%82awiu

Jednocześnie informujemy , że będziemy Państwa informować o powrocie do realizacji programów szkoleniowych drogą mailową oraz zamieszczając stosowne informacje na stronie internetowej Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Aktualnościach.


SZKOLENIE CIĄGŁE FARMACEUTÓW
HARMONOGRAM KURSÓW NA 2020 ROK


Tryb postępowania w celu skrócenia farmaceucie, zakwalifikowanemu do specjalizacji począwszy od dnia 16 grudnia 2016 r.,  okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego.

Komunikat Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego


WNIOSKOWANIE O POTWIERDZENIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W SMK

WNIOSKOWANIE O EGZAMIN SPECJALIZACYJNY W SMK

Podczas wnioskowania o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego oraz wnioskowania o egzamin specjalizacyjny w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) należy wypełnić odpowiednie pola zgodnie z instrukcją.

UWAGA!
Proszę zwrócić szczególną uwagę przy wyborze podmiotu z listy „Jednostka szkoląca”  „Jednostka, w której wnioskodawca odbywał szkolenie specjalizacyjne”, Państwo wybieracie: Pełna nazwa podmiotu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Skrócona nazwa podmiotu UM we W-wiu – Farmaceuci (na liście jest kilkukrotnie umieszczony Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, jedynie skrócona nazwa pomiotu UM we W-wiu – Farmaceuci wskazuje właściwy pomiot, który należy wybrać).


POSIEDZENIA NAUKOWO-SZKOLENIOWE
WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO

Miejsce zebrań: sala W1 ( I piętro Farmacja 1), ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
godz. 11:00 – 12:30

5 marzec 2020 (czwartek)
„Leczenie przeciwzakrzepowe praktyczne aspekty okiem kardiologa”

Dr n. med. Konrad Kaaz, specjalista kardiologii
Katedra i Klinika Kardiologii
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2 kwiecień 2020 (czwartek)
„Terapia fotodynamiczna i elektochemioterapia jako nowoczesne metody przeciwnowotworowe”

Prof. dr hab. Jolanta Saczko
Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

7 maj 2020 (czwartek)
„Suplementacja u pacjentek planujących ciążę i ciężarnych”

Prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu