Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów - Laboratoryjna genetyka medyczna

 

Wzór umowy wraz z pismem przewodnim skierowanym do JM Rektora należy złożyć w sekretariacie JM Rektora.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej

DLA PRACOWNIKÓW  UMW we Wrocławiu
 
KOORDYNATOR W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ GENETYKI MEDYCZNEJ
 
Dr Ryszard Ślęzak
 
Zakład i Katedra Genetyki
ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel: 71 784 12 57
e-mail : ryszard.slezak@umed.wroc.pl

KOMUNIKAT

Informacja o akredytacji

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji akredytacyjnej w dniu 24.05.2020 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie: laboratoryjna genetyka medyczna ( program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych z 2018r.) do dnia 24.05.2025r.
W związku z powyższym planowany jest nabór w sesji jesień 2020.
Maksymalna liczba miejsc: 10.
Wszelkie informacje dot. procedury naboru znajdują się w zakładce "aktualności".


Program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych- PROGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ GENETYCE MEDYCZNEJ, Warszawa 2018

Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie: diagnostyki laboratoryjnej/analityki klinicznej, chorób wewnętrznych, pediatrii- PROGRAM SPECJALIZACJI W LABORATORYJNEJ GENETYCE MEDYCZNEJ, Warszawa 2018


KOMUNIKAT

Informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych
Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA
(stan na dzień 09.05.2019 r.)
(dla osób, które rozpoczęły specjalizację przed 2018 r.)

LISTA MINISTERIALNA


Informacja dla zdających PESDL w sesji jesiennej 2018

Decyzją konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego, ze względu na małą liczbę osób zdających PESDL w sesji jesiennej (02.11 - 15.12), część praktyczna PESDL została przeniesiona do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego przy ul. Kopcińskiego 22 w Łodzi.

Przewodniczącym PKE jest prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk.

 

Iwona Bil-Lula

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych