Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów - Laboratoryjna diagnostyka medyczna


Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o pobranie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, wypełnienie, podpisane i odesłanie na maila: urszula.stachowiak@umed.wroc.pl

 

Osoby z INNEGO OŚRODKA niż Wrocław proszone są również o dołączenie Zgody Pełnomocnika na udział w kursie. 
 


KOMUNIKAT

Osoby zainteresowane odbyciem stażu kierunkowego proszone są o pobranie, wydrukowanie w dwóch egzemlarzach niżej umieszczonego zaświadczenia

 

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU KIERUNKOWEGO
 

Jeden egzemplarz proszę przedstawić Kierownikowi specjalizacji w celu zatwierdzenia stażu w EKS , drugi egzemplarz proszę o przesłanie:
Studium Szkolenia Podyplomwego, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław


KOMUNIKAT
 

Informacja dla zdających PESDL w sesji jesiennej 2018

 

Decyzją konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego, ze względu na małą liczbę osób zdających PESDL w sesji jesiennej (02.11 - 15.12), część praktyczna PESDL została przeniesiona do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego przy ul. Kopcińskiego 22 w Łodzi.

Przewodniczącym PKE jest prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk.

 

Iwona Bil-Lula

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych
 


KOMUNIKAT

Informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych

Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

(stan na dzień 18.06.2016 r.)
(dla osób, które rozpoczęły specjalizację przed 2018 r.)

LISTA MINISTERIALNA


 

Lista podmiotów uprawnionych do prpwadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

( dla osób rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne w 2018 r.)

LISTA MIEJSC STAŻOWYCH


 


KOMUNIKAT

Na mocy porozumienia z dnia 14.09.2018 pomiędzy Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku informuję, iż istniej możliwość raelizacji kursów i staży kierunkowych w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej w jednostkach kształcenia specjalizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

LISTA MIEJSC STAŻOWYCH

Informacje dotyczace sposobu zgłaszania się na kursy i staże kierunkowe znajdą Państwo na stronie:

https://www.umb.edu.pl/wf/ksztalcenie-podyplomowe/dla_diagnostow_laborat...

 

Iwona Bil-Lula
Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych


HARMONOGRAM KURSÓW OBOWIĄZKOWYCH DO SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH WFzOAM 2018

TYTUŁ KURSU

DATA

MIEJSCE

LICZBA MIEJSC

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok I podsumowujący.
6 / 2018 ( 2/ Di / 2018)

24-25.05.2018

Hotel Bornit

ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba

 

 

 

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok II podsumowujący.
10 / 2018 ( 3/ Di / 2018)
 

06-07.06.2018

Katedra Analityki Medycznej

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

 

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych-

część I.
11 / 2018 ( 4/ Di / 2018)

21-22.06.2018

Katedra i Klinika Hematologii,
Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław

 

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych-

część II
13 / 2018 ( 5/ Di / 2018)

27-28.09.2018

 

2 dni

18 godz.

Katedra i Klinika Hematologii,
Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław

 

Brak miejsc

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniu hormonów i markerów białkowych.
16 / 2018 ( 8/ Di / 2018)

25-27.10.2018

 

3 dni

24 godz.

25.10.18 i 26.10.18 Sala seminaryjna Katedry Analityki Medycznej II-gie piętro, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław 27.10.18 Centralne Laboratorium USK, ul. Borowska 213, Wrocław

40 miejsc

Wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Badania laboratoryjne w stanach nagłych.
19 / 2018 ( 11/ Di / 2018)

20-23.11.2018

 

4 dni

32 godz.

IV Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Weigla 5, 50-981 Wrocław

40 miejsc

Wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Techniki biologii molekularnej.

Edycja I
14/2018 (6/Di/2018)
15/2018 (7/Di/2018)

12-13.10.2018 19-20.10.2018

4 dni

32 godz.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

Brak miejsc

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZ. I

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZ. II

Techniki biologii molekularnej.

Edycja II
17/2018 (9/Di/2018)
18/2018 (10/Di/2018)

09-10.11.2018 16-17.11.2018

4 dni

32 godz.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

10 miejsc

Wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZ. I

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZ. II

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok III podsumowujący.
21/2018 (13/Di/2018)

05-06.12.2018

 

2 dni

21 godz.

 

Katedra Analityki Medycznej

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

 

Brak miejsc

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Badanie układu odpornościowego.
20/2018 (12/Di/2018)

  KURS ODWOŁANY  

 

 

 


KOMUNIKAT

nr kursu: 21/2018 (13/Di/2018)

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok III podsumowujący.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący

Termin kursu: 05-06.12.2018

Kierownik naukowy kursu: Dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej

Ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 21 godz.

Koszt: 21 godz. x 14 zł/h = 294 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 19 / 2018 ( 11/ Di / 2018)

Tytuł kursu: Badania laboratoryjne w stanach nagłych.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Biochemiczna diagnostyka narządowa

Termin kursu: 20-23.11.2018

Kierownik naukowy kursu: Kier. Dr Mariusz Szablewski

Miejsce realizacji kursu: IV Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ilość godzin: 32 godz.

Koszt: 32 godz. x 14zł/h = 448 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


 

KOMUNIKAT

nr kursu: 17/2018 (9/Di/2018)
                 18/2018 (10/Di/2018)

Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej. Edycja II.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

Termin kursu: 09-10.11.2018 (część I) , 16-17.10.2018 (część II)

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Liczba godzin: część I : 17 godz.; część II : 15 godz.

Koszt: część I : 17 godz. x 14 zł/h = 238 zł

część II : 15 godz. x 14 zł/h = 210 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 16 / 2018 ( 8/ Di / 2018)

Tytuł kursu: Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Termin kursu: 25-27.10.2018

Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

Miejsce realizacji kursu:

25.10.2018 Sala seminaryjna Katedy Analityki Medycznej II-gie piętro, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

26.10.2018 Sala Seminaryjna Katedry Analityki Medycznej II-gie piętro, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

27.10.2018 Centralne Laboratorium USK, Borowska 213

Ilość godz.: 24 godz.

Koszt : 24 godz. x 14 zł/h = 336 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURS


KOMUNIKAT

nr kursu: 14/2018 (6/Di/2018)
               15/2018 (7/Di/2018)

Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej. Edycja I.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

Termin kursu: 12-13.10.18 (część I) , 19-20.10.2018 (część II)

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Liczba godzin: część I : 17 godz.; część II : 15 godz.

Koszt: część I : 17 godz. x 14 zł/h = 238 zł

           część II : 15 godz. x 14 zł/h = 210 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 13 / 2018 ( 5/ Di / 2018)

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych (II).

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy

Termin kursu: 27-28.09.2018

Kierownik naukowy kursu: Kier. Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz

Miejsce realizacji kursu: (27.09) Katedra Analityki Medycznej

Wydział Farmaceutyczny z OAM

ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław

  1. Katedra i Klinika Hematologii,

Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,

ul. Wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław

Ilość godzin: 18 godz.

Koszt: 18 godz. x 14 zł/h = 252 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 11 / 2018 ( 4/ Di / 2018)

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych (I).

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynozlizy.

Termin kursu: 21.06-22.06.2018

Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Lidia Usnarska- Zubkiewicz

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Klinika Chorób Wewnętrznych, Sala Wykładowa , Wrocław, ul. Pasteura 4. Sala Nyska, I piętro

Ilość godzin: 22 godz.

Koszt: 22 godz. x 14 zł/h = 308 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 10 / 2018 ( 3/ Di / 2018)

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok II podsumowujący.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący

Termin kursu: 06.06-07.06.2018

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wydz. Farmaceutyczny z OAM

Katedra Analityki Medycznej

Ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 22 godz.

Koszt: 22 godz. x 14 zł/h = 308 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 6 / 2018 ( 2/ Di / 2018)

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok I podsumowujący.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący

Termin kursu: 24.05-25.05.2018

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Hotel Bornit

Ul. Mickiewicza 21,

58-580 Szklarska Poręba

Ilość godzin: 11 godz.

Koszt: 11 godz. x 14 zł/h = 154 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU