Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów - Laboratoryjna diagnostyka medyczna


Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o pobranie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, wypełnienie, podpisane i odesłanie na maila: urszula.stachowiak@umed.wroc.pl

 

Osoby z INNEGO OŚRODKA niż Wrocław proszone są również o dołączenie Zgody Pełnomocnika na udział w kursie. 
 


HARMONOGRAM KURSÓW OBOWIĄZKOWYCH DO SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH WFzOAM 2018

TYTUŁ KURSU

DATA

MIEJSCE

LICZBA MIEJSC

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok I podsumowujący.

24-25.05.2018

Hotel Bornit

ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba

 

 

 

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok II podsumowujący.

06-07.06.2018

Katedra Analityki Medycznej

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

 

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych-

część I.

21-22.06.2018

Katedra i Klinika Hematologii,
Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław

 

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych-

część II

27-28.09.2018

 

2 dni

18 godz.

Katedra i Klinika Hematologii,
Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław

20 miejsc

Wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniu hormonów i markerów białkowych.

25-27.10.2018

 

3 dni

24 godz.

25.10.18 Zakład Nauk Humanistycznych sala nr 17 26.10.18 Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej, sala WI, ul. Borowska 211, Wrocław 27.10.18 Centralne Laboratorium USK, ul. Borowska 213, Wrocław

40 miejsc

Wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Badania laboratoryjne w stanach nagłych.

20-23.11.2018

 

4 dni

32 godz.

IV Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Weigla 5, 50-981 Wrocław

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Techniki biologii molekularnej.

Edycja I

12-13.10.2018 19-20.10.2018

4 dni

32 godz.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

10 miejsc

Wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZ. I

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZ. II

Techniki biologii molekularnej.

Edycja II

09-10.11.2018 16-17.11.2018

4 dni

32 godz.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

10 miejsc

Wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZ. I

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZ. II

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok III podsumowujący.

05-06.12.2018

 

2 dni

21 godz.

 

Katedra Analityki Medycznej

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

 

Brak miejsc

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Badanie układu odpornościowego.

28-30.11.2018

 

3 dni

24 godz.

III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego

ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław

25 miejsc

Wolne miejsca

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 


KOMUNIKAT
 

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok II podsumowujący.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący

Termin kursu: 06.06-07.06.2018

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wydz. Farmaceutyczny z OAM

Katedra Analityki Medycznej

Ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 22 godz.

Koszt: 22 godz. x 14 zł/h = 308 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT
 

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych (I).

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynozlizy.

Termin kursu: 21.06-22.06.2018

Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Lidia Usnarska- Zubkiewicz

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Klinika Chorób Wewnętrznych, Sala Wykładowa , Wrocław, ul. Pasteura 4. Sala Nyska, I piętro

Ilość godzin: 22 godz.

Koszt: 22 godz. x 14 zł/h = 308 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

Tytuł kursu: Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Termin kursu: 25-27.10.2018

Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

Miejsce realizacji kursu:

25.10.2018 Zakład Nauk Humanistycznych, sala numer 17

26.10.2018 Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej, sala WI.

27.10.2018 Centralne Laboratorium USK, Borowska 213

Ilość godz.: 24 godz.

Koszt : 24 godz. x 14 zł/h = 336 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


 KOMUNIKAT

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok III podsumowujący

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Termin kursu: 05.-06.12.2018

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej, ul. Borowska 211A 50-556 Wrocław

Ilość godz.: 21 godz.

Koszt: 21 godz. x 14 zł= 294 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU