Studium Szkolenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
tel. 71 78 40 352, tel./faks 71 78 40 353
e-mail: farmstud@umed.wroc.pl

p.o. Kierownik Studium
dr n. farm. Artur Owczarek

Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego zostało powołane 29.09.1995 r. na podstawie zarządzenia Rektora Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Studium jest jednostką organizacyjną funkcjonującą w ramach Wydziału Farmaceutycznego, koordynującą i organizującą szkolenie podyplomowe i inne z zakresu nauk medycznych, a w szczególności nauk farmaceutycznych.

Na podstawie art. 89a i art. 89e ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126 poz. 1381) po rozpatrzeniu wniosków o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny spełnienia określonych standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, udzielono Wydziałowi Farmaceutycznemu akredytacji na prowadzenie specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej oraz na prowadzenie szkoleń w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów.