Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego - pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr n. farm., inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz (adiunkt)
tel.: 71 784 06 68
e-mail: agnieszka.matera-witkiewicz@umed.wroc.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. biotechnologii Aleksandra Mikołajczyk (samodzielny technik)
tel.: 71 784 06 69
e-mail: aleksandra.mikolajczyk@umed.wroc.pl

mgr chemii Magdalena Wyderka (starszy specjalista inżynieryjno-techniczny)
tel.: 71 784 06 69
e-mail: magdalena.wyderka@umed.wroc.pl

mgr biotechnologii Aleksandra Wolska (specjalista inżynieryjno-techniczny)
tel.: 71 784 06 69
e-mail: aleksandra.wolska@umed.wroc.pl

mgr analityki medycznej Michał Laskowski (specjalista ds. biobankowania)
tel.: 71 784 06 69
e-mail: michal.laskowski@umed.wroc.pl

mgr inż. biotechnologii Magdalena Krupińska (samodzielny technik)
tel.: 71 784 06 69
e-mail: magdalena.krupinska@umed.wroc.pl
 

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu: „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”

dr Joanna Gleńska-Olender, (Ekspert ds. SZiZJ, audytor wiodący, trener)

mgr Karolina Zagórska (Ekspert ds. SZiZJ, Audytor wiodący, trener)

mgr Patrycja Sitek (Koordynator ds. SZiZJ, audytor pomocniczy, trener)

mgr Michał Laskowski (Koordynator ds. SZiZJ, audytor wiodący, trener)

mgr Magdalena Wyderka (Specjalista ds. SZIZJ)
 

26.08.2020