Mikroskop fluorescencyjny Olympus IX53

  • Obserwacje w jasnym polu i kontraście fazowym oraz fluorescencji wzbudzanej światłem Blue i Green
  • Karuzela na osiem filtrów fluorescencyjnych
  • Obiektywy fazowe długodystansowe o powiększeniach 10x,20x,40x
  • Fluorescencyjne źródło światła – palnik rtęciowy