Pracownia Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych

ul. Borowska 211A, III piętro (zobacz mapę)
50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 70
e-mail: wf-24@umed.wroc.pl

p.o. Kierownika Pracowni
dr inż. Agata Górniak (adiunkt)
tel.: 71 784 06 70
e-mail: agata.gorniak@umed.wroc.pl

Z dniem 1 marca 2015 r., na wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, została utworzona samodzielna jednostka wydziałowa PRACOWNIA ANALIZY ELEMENTARNEJ i BADAŃ STRUKTURALNYCH (Zarządzenie nr 19/XV R/2015, Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 r).

W ramach projektu: "Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu" Pracownia została wyposażona w nowoczesną aparaturę naukową, której specyfikacja znajduje się w zakładce APARATURA.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Pracowni znajdującym się w zakładce POMIARY, gdzie umieszczone są również informacje dotyczące PROCEDUR i UMAWIANIA TERMINÓW.

W Pracowni od roku akademickiego 2014/15 będą realizowane prace magisterskie.

Zapraszamy na pomiary.