Nauczane przedmioty

dr hab. Bożena Karolewicz - kierownik studiów podyplomowych pt. "Studia uzupełlniające dla Osób Wykwalifikowanych"

 

Liczba
godzin

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

 

 

Moduł I Fizykochemiczne podstawy farmacji

 

 

 1. Chemia ogólna i nieorganiczna

16

2

 1. Chemia organiczna

16

2

 1. Chemia analityczna

16

2

 1. Fizyka

16

2

Moduł II  Biologiczne podstawy farmacji

 

 

 1. Fizjologia

16

2

 1. Biochemia

16

2

 1. Mikrobiologia

24

3

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

 

 

Moduł III  Technologia i analiza leku

 

 

 1. Technologia farmaceutyczna

32

5

 1. Chemia farmaceutyczna i analiza produktów leczniczych

16

2

 1. Farmakologia

24

4

 1. Farmakognozja

16

2

 1. Toksykologia

16

2

Razem :

224

30

Wykładowcy

 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

 

Moduł I Fizykochemiczne podstawy farmacji

 

 1. Chemia ogólna i nieorganiczna

prof. dr hab. Justyna Brasuń

 1. Chemia organiczna

dr hab. Marcin Mączyński

 1. Chemia analityczna

prof. dr hab. Irena Majerz

 1. Fizyka

prof. dr hab. Witold Musiał

Moduł II Biologiczne podstawy farmacji

 

 1. Fizjologia

dr hab. Ewa Barg

 1. Biochemia

prof. dr hab. Jakub Gburek

 1. Mikrobiologia

dr hab. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

 

Moduł III Technologia i analiza leku

 

 1. Technologia farmaceutyczna

dr hab. Bożena Karolewicz

 1. Chemia farmaceutyczna i analiza produktów leczniczych

dr hab. Piotr Świątek

 1. Farmakologia

prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska

 1. Farmakognozja

dr hab. Izabela Fecka, prof. nadzw.

 1. Toksykologia

prof. dr hab. Agnieszka Piwowar