Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologiii - nauka

NAUKA
W Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii realizowane są liczne projekty naukowe, prowadzone także we współpracy z innymi Katedrami i Zakładami, zarówno w obrębie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jak i innych uczelni krajowych oraz zagranicznych. Dogłębna znajomość technik mikrobiologicznych, diagnostycznych oraz biologii molekularnej/genetyki wykorzystywana w licznych i czasochłonnych projektach wykonywanych w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii we współpracy z innymi Zakładami i Katedrami - zarówno w obrębie naszego Uniwersytetu, jak i innych uczelni krajowych oraz zagranicznych.

 • Co wchodzi w spektrum naszych zainteresowań:
 • Biofilm tworzony przez patogeny oportunistyczne
 • Biofilm tworzony na biomateriałach stosowanych klinicznie
 • Rola biofilmów w patogenezie i terapii grzybic
 • Epidemiologia i diagnostyka grzybic inwazyjnych
 • Nowe związki o aktywności przeciwgrzybiczej i przeciwbakteryjnej
 • Mechanizmy oporności grzybów na antymikotyki
 • Nowoczesna diagnostyka biofilmów
 • Epidemiologia antybiotykoodporności bakterii u hospitalizowanych pacjentów
 • Ocena in vitro efektu działania różnych kombinacji antybiotyków wobec wieloopornych szczepów bakterii
 • Szybkie metody oceny lekowrażliwości bakterii we krwi i próbkach z dolnych dróg oddechowych
 • Wykrywanie mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki
 • Monitorowana terapia antybiotykami
 • Badanie przeciwbakteryjnej aktywności wyciągów, olejków i związków pochodzenia roślinnego.
 • Poszukiwanie inhibitorów mechanizmu aktywnego wypływu antybiotyków u Staphylococcus aureus wśród związków syntetycznych i pochodzenia naturalnego.

GRANTY
Granty:
1. 341/99 pt.: ,,Analiza ekspresji białek powierzchniowych gronkowców koagulazoujemnych” (01.01.1999 – 31.12.1999)
2. 727/97 ,, Charakterystyka właściwości chorobotwórczych koagulazoujemnych gronkowców izolowanych od noworodków hospitalizowanych na OIOM ” (1997- 1998)
3. 778/01 ,, Adhezja CNS izolowanych z zakażeń odcewnikowych i zakażeń krwi do biomateriałów”(2001-2002)
4. 469/03 ,, Wpływ białka powierzchniowego wiążącego transferynę 42kDa i wielocukru PIA na adherencję koagulazoujemnych gronkowców do biomateriałów” (2003-2006)
5. 1809/2009 ,, Grant habilitacyjny pt. ,, Tworzenie biofilmu przez kliniczne szczepy gronkowców i możliwości jego eradykacji na różnych biomateriałach przez wybrane związki chemiczne o charakterze przeciwdrobnoustrojowym” (2009-2011)
6. Zadanie badawcze w ramach działalności statutowej ST – 904 pt. ,, Ocena wpływu modyfikacji powierzchniowych implantów ortopedycznych i szczękowych typu Ti- 6Al-7Nb na zdolność do tworzenia biofilmów przez wybrane drobnoustroje patogenne” 2014-2018
7. Zadanie badawcze w ramach działalności statutowej. Tytuł zadania badawczego: Analiza właściwości strukturalnych macierzy biofilmu tworzonego przez drobnoustroje oraz tolerancji biofilmu tworzonego przez patogeny na środki przeciwdrobnoustrojowe. 2018-2019
8. Nr projektu badawczego 2018/02/X/NZ4/01169. Tytuł projektu: Ocena przydatności bakteryjnej biocelulozy jako matrycy do hodowli wysoko produktywnych komórek roślinnych na przykładzie Chelidonium majus.

Granty KBN:
1. 608/05 ,, Zależność pomiędzy adherencją gronkowców koagulazoujemnych do cewników naczyniowych i moczowych a występowaniem wielocukru PIA i białek wiążących transferynę” (2005-2007)
2. 743/2010 ,, Wpływ sieci większej (omentum majus) na redukcje biofilmubakteryjnego in vitro tworzonego na implantach z różnych allomateriałów u szczurów laboratoryjnych” 2010-2013

Granty Młodych Naukowców:
1. STM.D230.16.038 pt: „Ocena zdolności klinicznych szczepów bakteryjnych do tworzenia biofilmu oraz możliwości jego eradykacji z cewników moczowych za pomocą metod chemicznych i fizycznych ” – Monika Oleksy
2. STM.D230.17.004 pt: „Ocena zdolności olejku z drzewa Boswellia spp. do eradykacji bakteryjnego biofilmu z powierzchni polistyrenu i hydroksyapatytu oraz możliwość jego wykorzystania w połączeniu z eksperymentalnymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi” - Ruth Dudek-Wicher

KONFERENCJE
Kierownik Katedry wraz z zespołem, przy współpracy Towarzystwem Mikrobiologii Klinicznej są organizatorami, odbywającego się co roku, Ogólnopolskiego Sympozjum z cyklu „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń”. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, umożliwiając wymianę doświadczeń między lekarzami różnych specjalności, mikrobiologami pielęgniarkami epidemiologicznymi dotyczących postępowania w zakażeniach związanych z tworzeniem biofilmu przez drobnoustroje.
Link do wydarzenia http://biofilm.com.pl/

PUBLIKACJE
Publikacje naukowe w czasopismach z listy A 2017-2018
1. Urszula Nawrot, Beata Sulik-Tyszka, Ewelina Kurzyk, Martyna Mroczyńska, Katarzyna Włodarczyk, Marta Wróblewska, Grzegorz Władysław Basak, Anna Brillowska-Dąbrowska.: Relation of the polymorphism of cyp51A sequence and the susceptibility of Aspergillus fumigatus isolates to triazoles determined by commercial gradient test (Etest) and by reference methods Acta Biochim.Pol. 2017 Vol.64 no.4; s.631-634 IF: 1.239 Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
2. Anna Wójcicka, Lilianna Becan, Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz, Anna Secewicz, Justyna Trynda, Joanna Wietrzyk.: Synthesis and biological activity of novel 6-phenyl-1h-pyrrolo[3,4- c]pyridine-1,3-dione derivatives Acta Pol.Pharm. 2017 Vol.74 no.2; s.435-443 IF: 0.531 Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
3. Iwona Golonka, Monika Oleksy, Adam Junka, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Marzenna Bartoszewicz, Witold Musiał.: Selected physicochemical and biological properties of ethyl ascorbic acid compared to ascorbic acid Biol.Pharm.Bull. 2017 Vol.40 no.8; s.1199-1206 IF: 1.694 Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
4. Adam Junka, Karol Fijałkowski, Adam Ząbek, Katarzyna Mikołajewicz, Grzegorz Chodaczek, Patrycja Szymczyk, Danuta Smutnicka, Anna Żywicka, Parish Paymon Sedghizadeh, Mariusz Dziadas, Piotr Młynarz, Marzenna Bartoszewicz.: Correlation between type of alkali rinsing, cytotoxicity of bio-nanocellulose and presence of metabolites within cellulose membranes Carbohydr.Polym. 2017 Vol.157; s.371-379 IF: 5.158 Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
5. Karol Fijałkowski, Anna Żywicka, Radosław Drozd, Adam Feliks Junka, Dorota Peitler, Marian Kordas, Maciej Konopacki, Patrycja Szymczyk, Rafał Rakoczy.: Increased water content in bacterial cellulose synthesized under rotating magnetic fields Electromagn.Biol.Med. 2017 Vol.36 no.2; s.192-201 IF: 1.360 Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
6. Adam Ząbek, Adam Junka, Patrycja Szymczyk, Wojciech Wojtowicz, Magdalena Klimek-Ochab, Piotr Młynarz.: Metabolomics analysis of fungal biofilm development and of arachidonic acid-based quorum sensing mechanism J.Basic Microbiol. 2017 Vol.57 no.5; s.428-439 IF: 1.580 Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
7. Parish P. Sedghizadeh, Shuting Sun, Adam F[eliks] Junka, Eric Richard, Keivan Sadreraf, Susan Mahabady, Neema Bakhshalian, Natalia Tjokro, Marzenna Bartoszewicz, Monika Oleksy, Patrycja Szymczyk, Mark W. Lundy, Jeffrey D. Neighbors, R. Graham G. Russell, Charles E. McKenna, Frank H. Ebetino.: Design, synthesis, and antimicrobial evaluation of a novel bone-targeting bisphosphonate- ciprofloxacin conjugate for the treatment of osteomyelitis biofilms J.Med.Chem. 2017 Vol.60 no.6; s.2326-2343 IF: 6.253 Pkt. MNiSW/KBN: 45.000
8. Adam F[eliks] Junka, Anna Żywicka, Patrycja Szymczyk, Mariusz Dziadas, Marzenna Bartoszewicz, Karol Fijałkowski.: A.D.A.M. test (Antibiofilm Dressing's Activity Measurement) - simple method for evaluating anti-biofilm activity of drug-saturated dressings against wound pathogens J.Microbiol.Methods 2017 Vol.143; s.6-12 IF: 1.701 Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
9. Adam Junka, Wojciech Wojtowicz, Adam Ząbek, Grzegorz Krasowski, Danuta Smutnicka, Barbara Bakalorz, Agnieszka Boruta, Mariusz Dziadas, Piotr Młynarz, Parish Paymon Sedghizadeh, Marzenna Bartoszewicz.: Metabolic profiles of exudates from chronic leg ulcerations J.Pharm.Biomed.Anal. 2017 Vol.137; s.13-22 IF: 2.831 Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
10. Konrad Chabowski, Adam F[eliks] Junka, Tomasz Piasecki, Damian Nowak, Karol Nitsch, Danuta Smutnicka, Marzenna Bartoszewicz, Magdalena Moczała, Patrycja Szymczyk.: Impedance sensors made in PCB and LTCC technologies for monitoring growth and degradation of pseudomonal biofilm Metrol.Meas.Syst. 2017 Vol.24 no.2; s.369-380 IF: 1.523 Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
11. Adam Junka, Patrycja Szymczyk, Grzegorz Ziółkowski, Ewa Karuga-Kuźniewska, Danuta Smutnicka, Iwona Bil-Lula, Marzenna Bartoszewicz, Susan Mahabady, Parish Paymon Sedghizadeh.: Bad to the bone: on in vitro and ex vivo microbial biofilm ability to directly destroy colonized bone surfaces without participation of host immunity or osteoclastogenesis PLoS One 2017 Vol.12 no.1; art.e0169565 [20 s.] IF: 2.766 Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
12. Karol Fijałkowski, Radosław Drozd, Anna Żywicka, Adam F[eliks] Junka, Marian Kordas, Rafał Rakoczy.: Biochemical and cellular properties of Gluconacetobacter xylinus cultures exposed to different modes of rotating magnetic field Pol.J.Chem.Technol. 2017 Vol.19 no.2; s.107-114 IF: 0.550 Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
13. Vira Lubenets, Sofiya Vasylyuk, Nataliya Monka, Khrystyna Bolibrukh, Olena Komarovska- Porokhnyavets, Diana Baranovych, Rostyslav Musyanovych, Ewa Zaczyńska, Anna Czarny, Urszula Nawrot, Volodymyr Novikov.: Synthesis and antimicrobial properties of 4- acylaminobenzenethiosulfoacid S-esters Saudi Pharm.J. 2017 Vol.25 no.2; s.266-274 IF: 3.110 Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
14. Anna E. Woźna, Adam F[eliks] Junka, Patrycja E. Szymczyk.: The influence of different composite mixtures (PLA/HA) manufactured with additive laser technology on the ability of S. aureus and P. aeruginosa to form biofilms Acta Bioeng.Biomech. 2018 Vol.20 no.3; s.101-106 IF 2017 : 0.964 Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
15. Paulina Płoszaj, Adam Junka, Bogumiła Szponar, Marcin Mączyński, Stanisław Ryng, Marzenna Bartoszewicz, Agnieszka Piwowar.: Insights into mycobacterial activity and cytotoxicity ofsubstitued isoxazole-4-carbohydrazide derivatives Acta Pol.Pharm. 2018 Vol.75 no.3; s.637-647 IF 2017 : 0.531 Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
16. Beata Kowalska-Krochmal, Radosław Chaber, Katarzyna Jermakow, Magdalena Hurkacz, Elżbieta Piątkowska, Grażyna Gościniak, Grażyna Wróbel.: Frequency of isolation and drug susceptibility of bacterial strains isolated from child oncohematological patients 2011-2014: a single center study Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.9; s.1201-1209 IF 2017 : 1.262 Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
17. Anna Żywicka, Karol Fijałkowski, Adam F[eliks] Junka, Jakub Grzesiak, Mirosława El Fray.: Modification of bacterial cellulose with quaternary ammonium compounds based on fatty acids and amino acids and the effect on antimicrobial activity Biomacromolecules 2018 Vol.19 no.5; s.1528-1538 IF 2017 : 5.738 Pkt. MNiSW/KBN: 45.000
18. Urszula Kasprzykowska, Beata Sobieszczańska, Anna Duda-Madej, Anna Secewicz, Joanna Nowicka, Grażyna Gościniak.: A twelve-year retrospective analysis of prevalence and antimicrobial susceptibility patterns of Ureaplasma spp. and Mycoplasma hominis in the province of Lower Silesia in Poland Eur.J.Obstet.Gynecol.Reprod.Biol. 2018 Vol.220; s.44-49 IF 2017 : 1.809 Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
19. Sylwia Zielińska, Anna Jezierska-Domaradzka, Magdalena Wójciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Adam Junka, Adam M. Matkowski.: Greater Celandine's ups and downs - 21 centuries of medicinal uses of Chelidonium majus from the viewpoint of today's pharmacology Front.Pharmacol. 2018 Vol.9; art.299 [29 s.] IF 2017 : 3.831 Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
20. Radosław Drozd, Rafał Rakoczy, Agata Wasak, Adam Junka, Karol Fijałkowski.: The application of magnetically modified bacterial cellulose for immobilization of laccase Int.J.Biol.Macromol. 2018 Vol.108; s.462-470 IF 2017 : 3.909 Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
21. J[akub] Król, U[rszula] Nawrot, M[arzenna] Bartoszewicz.: Anti-candidal activity of selected analgesic drugs used alone and in combination with fluconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole and isavuconazole J.Mycol.Med. 2018 Vol.28 no.2; s.327-331 IF 2017 : 1.606 Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
22. Monika Maria Biernat, Jolanta Rusiecka-Ziółkowska, Elżbieta Piątkowska, Iwona Helemejko, Paweł Biernat, Grażyna Gościniak.: Occurrence of Demodex species in patients with blepharitis and in healthy individuals: a 10-year observational study Jpn.J.Ophthalmol. 2018 Vol.62 no.6; s.628-633 IF 2017 : 1.775 Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
23. Patrycja Szymczyk, Grzegorz Ziółkowski, Adam Junka, Edward Chlebus.: Application of Ti6Al7Nb alloy for the manufacture of biomechanical functional structures (BFS) for custom-made bone implants Materials 2018 Vol.11 no.6; art.971 [16 s.] IF 2017 : 2.467 Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
24. Urszula Nawrot, Ewelina Kurzyk, Maiken Cavling Arendrup, Martyna Mroczyńska, Katarzyna Włodarczyk, Beata Sulik-Tyszka, Marta Wróblewska, Marek Ussowicz, Przemysław Zdziarski, Kinga Niewińska, Anna Brillowska-Dąbrowska.: Detection of Polish clinical Aspergillus fumigatus isolates resistant to triazoles Med.Mycol. 2018 Vol.56 no.1; s.121-124 IF 2017 : 2.799 Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
25. Karolina Dydak, Adam Junka, Patrycja Szymczyk, Grzegorz Chodaczek, Monika Toporkiewicz, Karol Fijałkowski, Bartłomiej Dudek, Marzenna Bartoszewicz.: Development and biological evaluation of Ti6Al7Nb scaffold implants coated with gentamycin-saturated bacterial cellulose biomaterial PLoS One 2018 Vol.13 no.10; art.e0205205 [13 s.] IF 2017 : 2.766 Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
26. A[dam] F[eliks] Junka, R. Rakoczy, P. Szymczyk, M[arzenna] Bartoszewicz, P. P. Sedghizadeh, K. Fijałkowski.: Application of rotating magnetic fields increase the activity of antimicrobials against wound biofilm pathogens Sci.Rep. 2018 Vol.8; art.167 [12 s.] IF 2017 : 4.122 Pkt. MNiSW/KBN: 40.000

Monografie
1. Marzenna Bartoszewicz, Beata Kowalska-Krochmal.: Badania bakteriologiczne W:Chory chirurgiczny na OIT ; red. nauk. Urszula Zielińska-Borkowska, Małgorzata Malec- Milewska, Jarosław Woroń; Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2017; s.21-40 ISBN 978-83-945573-3-1 Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
2. Elżbieta Piątkowska, Maciej Włodarczyk, Filip Kominek, Aleksandra Chwiećko, Malwina Brożyna.: Aktywność przeciwbakteryjna wybranych substancji pochodzenia roślinnego względem Staphylococcus aureus, w obecności i przy braku emulgatora - Tween 80 W:Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018: nauki przyrodnicze i medyczne ; red. Tobiasz Wysoczański; Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018; s.210-220 ISBN 978-83-945311-7-1 Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
3. Urszula Nawrot.: Patogeny grzybicze odpowiedzialne za zakażenia szpitalne w onkologii W:Zakażenia szpitalne w onkologii ; red. nauk. Andrzej W. Szawłowski; Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018; s.47-103 ISBN 978-83-200-5531-3 Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
4. Dr hab. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.,,Antybiotykoterapia w intensywnej terapii” rozdział 10 ,,Leczenie miejscowe ran i odleżyn”, wydanie II poprawione Warszawa 2018, ISBN 978-83-65471-29-1, str. 307 – 324
5. P. Polak, I. Komaniecka, M. Pleszczyńska, A. Choma, K. Próchniak, M. Siwulski, A[dam] Junka, P. Szymczyk, A. Wiater.: (1->3)-α-D-glukan z boczniaka cytrynowego - charakterystyka strukturalna oraz ocena możliwości wykorzystania jako źródło nigerooligosacharydów
6. W:Nauka i przemysł : lubelskie spotkania studenckie ; pod red. Doroty Kołodyńskiej; Lublin : Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii, 2016; s.171-174 ISBN 978-83-939465-8-7 Pkt. MNiSW/KBN: 5.000 58/95
7. Marzenna Bartoszewicz, Adam F[eliks] Junka.: Biofilm bakteryjny jako jeden z patomechanizmów zakażeń W:Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej ; red. nauk. Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach; Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016; s.66-73 ISBN 978-83-200-5039-4 Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
8. Beata Kowalska-Krochmal.: Oporność bakterii na antybiotyki, mechanizmy jej powstawania i znaczenie kliniczne,  W:Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej ; red. nauk. Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach; Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016; s.74-83, ISBN 978-83-200-5039-4
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
9. Beata Kowalska-Krochmal.: Diagnostyka mikrobiologiczna na oddziale intensewnej terapii, W:Antybiotykoterapia w intensywnej terapii ; pod red. Urszuli Zielińskiej-Borkowskiej i Jarosława Woronia; Warszawa : Medical Education Sp. z o.o., 2015; s.15-30, ISBN 978-83-62510-98-6, Pkt. MNiSW/KBN: 4.000