SEMESTR ZIMOWY

FARMAKOKINETYKA
Sylabus na rok akademicki 2019/2020.
Regulamin zajęć dydaktycznych z farmakokinetyki.

FARMAKOTERAPIA I INFORMACJA O LEKACH
Sylabus na rok akademicki 2019/2020.
Regulamin zajęć dydaktycznych z farmakoterapii i informacji o lekach.

FARMAKOEPIDEMIOLOGIA
Sylabus na rok akademicki 2019/2020.
Regulamin zajęć dydaktycznych z farmakoepidemiologii.

FARMAKOLOGIA
Sylabus na rok akademicki 2019/2020.
Regulamin zajęć dydaktycznych z farmakologii.

FARMACJA KLINICZNA
Sylabus na rok akademicki 2019/2020.
Regulamin zajęć dydaktycznych z farmacji klinicznej.

FARMAKOEKONOMIKA
Sylabus na rok akademicki 2019/2020.
Regulamin zajęć dydaktycznych z farmakoekonomiki.