Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej - przedmioty

Semestr zimowy:
Farmakokinetyka (kierunek farmacja)
Farmakoterapia i informacja o lekach (kierunek farmacja)
Farmakoepidemiologia (kierunek farmacja)
Farmakoekonomika (kierunek farmacja)
Farmacja kliniczna (kierunek farmacja)
Farmakologia (kierunek analityka medyczna)
Farmakologia (kierunek chemia i toksykologia sądowa)
Good Clinical Practice (szkoła doktorska)

Semestr letni:
Farmakologia kliniczna (kierunek lekarski)
Clinical pharmacology (kierunek lekarski ED)
Farmacja kliniczna (kierunek farmacja)
Współpraca lekarza i farmaceuty w zapobieganiu błędom lekowym. Nowoczesny zespół terapeutyczny w praktyce klinicznej (kierunki lekarski i farmacja)
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa (kierunek dietetyka)

Koordynatorzy dydaktyczni:
dr Beata Sienkiewicz-Oleszkiewicz
dr Łukasz Łapiński

06.09.2019