Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej

ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
tel. 71 784 06 01, faks: 71 784 06 02
e-mail: wf-12@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
tel. 71 784 06 01, 71 784 05 82
e-mail: anna.wiela-hojenska@umed.wroc.pl

Studenckie Koło Naukowe Farmakologii Klinicznej
Studenckie Koło Naukowe Farmakoekonomiki