Katedra i Zakład Farmakognozji i Leku Roślinnego- pracownicy

Sekretariat
mgr Anna Hostyńska (samodzielny referent)
tel.: 71 784 02 20
faks 71 784 02 18
e-mail: anna.hostynska@umed.wroc.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Profesorowie nadzwyczajni
dr hab. Zbigniew Sroka, prof. nadzw.
tel.: 71 784 02 21
e-mail: zbigniew.sroka@umed.wroc.pl

Adiunkci
dr Michał Gleńsk
tel.: 71 784 02 23
e-mail: michal.glensk@umed.wroc.pl

dr Adam Kowalczyk
tel.: 71 784 02 22
e-mail: adam.kowalczyk@umed.wroc.pl

dr Danuta Raj
tel.: 71 784 02 17
e-mail: danuta.raj@umed.wroc.pl

dr Maciej Włodarczyk
tel.: 71 784 02 23
e-mail: maciej.wlodarczyk@umed.wroc.pl

dr hab. Piotr Kuś
tel.: 71 784 02 11
e-mail: piotr.kus@umed.wroc.pl

Asystenci
dr Agnieszka Nowicka
tel.: 71 784 02 24
e-mail: agnieszka.nowicka@umed.wroc.pl

dr Piotr Okińczyc
tel. 71 784 02 16
e-mail: piotr.okinczyc@umed.wroc.pl

Studia doktoranckie
i Szkoła Doktorska

mgr Agnieszka Bodalska
tel.: 71 784 02 17
e-mail: agnieszka.bodalska@student.umed.wroc.pl

mgr Aneta Starzec
tel: 71 784 02 16
e-mail: aneta.starzec@student.umed.wroc.pl

mgr Katarzyna Bednarska
e-mail: katarzyna.bednarska@student.umed.wroc.pl
tel.:71 784 02 17

mgr Maciej Spiegel
e-mail: maciej.spiegel@student.umed.wroc.pl
tel.: 71 784 02 16

Pracownicy inżynieryjno – techniczni:
mgr Beata Żbikowska (specjalista w grupie inżynieryjno-technicznej)
tel.: 71 784 02 22
e-mail: beata.zbikowska@umed.wroc.pl

mgr Kazimierz Piątek (specjalista w grupie inżynieryjno-technicznej),
tel.: 71 784 04 14
e-mail: kazimierz.piatek@umed.wroc.pl

Marzena Ruszkiewicz (samodzielny technik)
tel.: 71 784 02 24

12.02.2019