Główne tematy badań

 1. Izolacja i identyfikacja naturalnych fenoli i polifenoli, saponin, triterpenów, steroidów, alkaloidów, garbników, kumaryn.
 2. Poszukiwanie naturalnych zmiataczy wolnych rodników i przeciwutleniaczy.
 3. Badania miodów: analiza pyłkowa i oznaczanie zawartości i składu substancji lotnych.
 4. Badania olejków eterycznych: oznaczanie zawartości i składu substancji lotnych.
 5. Standaryzacja surowców i leków roślinnych.

 

Aparatura specjalistyczna

 1. Smartline - system HPLC firmy Knauer z detekcją UV/VIS, typ DAD (chromatografia analityczna i półpreparatywna).
 2. Dwa systemy HPLC firmy Knauer z detekcją UV/VIS, typ jednozakresowy (chromatografia analityczna i półpreparatywna).
 3. Densytometr z aplikatorem do TLC firmy DESAGA.
 4. Spektrofotometry firm Cecil i Hitachi.
 5. Liofilizator firmy Christ.
 6. Systemy SPE firmy Baker.

 

Publikacje

www.fgz.umed.wroc.pl/pl/katedra/publikacje