Dydaktyka

www.fgz.umed.wroc.pl/pl/dydaktyka

- Wydział Farmaceutyczny

Przedmioty obowiązkowe – farmacja
Farmakognozja – III rok.
Leki pochodzenia naturalnego – IV rok.
Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań – prace magisterskie – V rok.

Przedmioty fakultatywne – farmacja i analityka medyczna

Studenckie Koło Naukowe  (III-VI rok farmacji)
Studenci zagraniczni (ERASMUS)

- Wydział Nauk o Zdrowiu

Przedmioty obowiązkowe – dietetyka
Związki biologiczne czynne w żywności – I rok dietetyki I-go stopnia.
Fitoterapia – II rok dietetyki II-go stopnia.
Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań – prace licencjackie i magisterskie.

- Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Doktoranci