Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Analityki Medycznej

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
 
Godziny przyjęć:
wtorek - czwartek od 10:00 do 14:00
 

Kierownik Dziekanatu:
mgr Anna Kępińska
Tel. 71 784-02-02
anna.kepinska@umed.wroc.pl

Sekretariat:
Marzena Wiśniewska - samodzielny referent
marzena.wisniewska@umed.wroc.pl

Krystyna Cabaj - pomoc administracyjna
krystyna.cabaj@umed.wroc.pl

tel.: 71 784-02-01, fax 71 784-02-00
e-mail: farmacja@umed.wroc.pl 

Prowadzenie toku studiów dla studentów Farmacji lat III-V
mgr inż. Bożena Kazubek – specjalista
Tel. 71 784-01-45; fax 71 784-05-33
bozena.kazubek@umed.wroc.pl

Prowadzenie toku studiów dla studentów Farmacji lat I-II
Magdalena Kwaśniak - starszy referent
Tel. 71 784-01-46; fax 71 784-05-33
magdalena.kwasniak@umed.wroc.pl

Prowadzenie toku studiów dla studentów Analityki Medycznej, prowadzenie spraw dot. półrocznych praktyk zawodowych Farmaceutów
Dagmara Nowakowska - referent
Tel. 71 784-01-47; fax 71 784-05-33
dagmara.nowakowska@umed.wroc.pl

Prowadzenie spraw pomocy materialnej dla studentów, pobieranie opłat oraz wydawanie dokumentów studenckich, rezerwacja sal
mgr Anna Gulewicz - starszy referent
Tel. 71 784-02-03: fax 71 784-05-34
anna.gulewicz@umed.wroc.pl

Prowadzenie spraw praktyk programowych studentów Farmacji i Analityki Medycznej, sporządzanie oraz wydawanie zaświadczeń (do ZUS – RP7, do WKU, do kredytów bankowych)
Karolina Wilgosz - referent (zwolnienie lekarskie)
mgr Justyna Bieszczad - starszy referent
tel. 71 784-05-32: fax 71 784-05-34
justyna.bieszczad@umed.wroc.pl

Prowadzenie kancelarii wydziałowej oraz szatni
Krystyna Kowalska - pomoc administracyjna
tel. 71 784-05-28
krystyna.kowalska@umed.wroc.pl

KOMISJA REKRUTACYJNA
Tel. 71 784-0143
Tel./fax 71 784-05-35