Informacje dla studentów - WF

Remont szatni
(29.9.2020)

W związku z remontem - szatnia studencka nieczynna do odwołania.
Studenci biorący udział w ćwiczeniach proszeni są o korzystanie z szatni przy laboratoriach.

Opłata za legitymację studencką (I rok)
(23.9.2020)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, że opłatę za legitymację studencką (studenci I roku) należy niezwłocznie wnieść na indywidualny nr konta widniejący na umowie. Kwota, którą należy uiścić to 22,00 PLN.

Zaliczenie semestru letniego
(22.9.2020)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów wszystkich lat, że w celu zaliczenia semestru letniego 2019/2020 należy ... dokument .

Zaliczenie wakacyjnych praktyk zawodowych
(8.9.2020)

Oryginał formularza realizacji praktyki, czyli zapis czynności wykonywanych w aptece, laboratorium, umowę wolontariacką, formularz dot. wolontariatu stanowiący podstawę do zaliczenia wybranych efektów uczenia się i ankiety, po właściwym wypełnieniu, prosimy umieścić w kopercie zaadresowanej do:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

Stypendia pomostowe
(7.9.2020)

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2020/2021 czeka na Was około 600 stypendiów na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Dziekanat informuje
(2.9.2020)

Szanowni Studenci,
W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Dziekanat informuje, że wszelkie sprawy będą załatwiane e-mailowo lub telefonicznie (adresy e-mail i numery tel. dostępne są na stronie Uczelni). W przypadku spraw pilnych i konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie z pracownikiem Dziekanatu.

Informacje dla studentów kierunku farmacja i analityka medyczna w sprawie praktyk wakacyjnych
(20.6.2020)

Ukazało się Zarządzenie Rektora nr 118/XV R/2020, w sprawie zmiany terminu zaliczenia praktyk zawodowych i wakacyjnych, które przesuwa termin zaliczania ww praktyk do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

Informacje dla studentów V roku kierunku farmacja i analityka medyczna w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
(19.6.2020)

Szanowni Państwo, studenci V roku kierunku farmacja i analityka medyczna, przypominamy, iż z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, organizacja i tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych w bieżącym roku akademickim uległy zmianie.

Dziekanat informuje
(25.2.2020)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów wszystkich lat, że w celu zaliczenia semestru zimowego 2019/2020 ...

Spotkanie seminaryjne dla studentów 6 roku Farmacji
(19.2.2020)

W dniu 28.02.2020 r. o godz. 9:00 w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku w sali seminaryjnej A1/11/005-006, odbędzie się spotkanie seminaryjne dla studentów odbywających 6-cio miesięczną praktykę zawodową. Proszę o zabranie dzienniczków stażowych. Obecność obowiązkowa.