Informacje dla studentów - WFzOAM

Ogłoszenie dla nowoprzyjętych
(12.7.2019)

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH I ROK STUDIÓW NA FARMACJI I ANALITYCE MEDYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020. INFORMACJE O ZAPISACH NA FAKULTETY W ZAKŁADCE:  Informacje dla studentów - Fakultety.

Klauzule informacyjne dla studentów
(20.8.2019)

W odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, uprzejmie informuję, że w umowach dla studentów I roku zawarte są niezbędne zapisy dotyczące kwestii RODO (vide §9 w umowach), w tym także zapisy mówiące o tym, że student wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych m.in z procesem dydaktycznym.

BHP dla studentów nowo przyjętych
(30.7.2019)

W związku z koniecznością ukończenia szkolenia z zakresu BHP i uzyskania zaliczenia Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje, że każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu, a następnie zgłosić się do Inspektoratu BHP w celu odbycia egzaminu sprawdzającego. Nowo przyjęci studenci przyjmowani będą w Inspektoracie BHP i P.Poż. przy ul. Pasteura 1 pokój 1, od dnia 03.09.2019 do dnia 31.10.2019 roku w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00.

Informacja o spotkaniu dla studentów I roku
(18.7.2019)

23.09.2019r. W PONIEDZIAŁEK O GODZINIE 10.00 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej na sali Imienia L. Kuczyńskiego (połączone sale w1 i w2) odbędzie się spotkanie dla Studentów pierwszego roku kierunków Farmacja i Analityka Medyczna.

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej dla kierunku farmacja
(21.5.2019)

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej - kierunku farmacja w roku akademickim 2018/2019.

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej na kierunku Analityka Medyczna
(21.5.2019)

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej na Oddziale Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w roku akademickim 2018/2019.

Studenci IV i V roku kierunku farmacji i analityki medycznej
(9.5.2019)

W związku z zaplanowanym przez Akademickie Biuro Karier spotkaniem pt."Perspektywy absolwentów kierunków medycznych na dolnośląskim rynku pracy" Dziekan ogłasza godziny dziekańskie w dniu 16 maja br. od 10:00 do 14:00.

Dziekanat informuje
(16.4.2019)

W związku ze szkoleniem Dziekanat - Tok studiów będzie nieczynny w czwartek 18-04-2019.

Uwaga studenci VI roku Farmacji
(19.3.2019)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. opiekunowie 6-ciomiesięcznej praktyki zawodowej z ramienia Uczelni będą wpisywać opinię do Dzienniczka Praktyk od godziny 8.00 do 14.00. Jedynie w przypadkach uzasadnionych oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem stażu opinię w Dzienniczku można otrzymać w dniu 29 marca 2019r. po godzinie 15.00.

Dziekanat informuje
(15.3.2019)

W związku ze szkoleniem Dziekanat - Tok studiów będzie nieczynny w poniedziałek 18-03-2019.