Informacje dla studentów - WFzOAM

Dziekanat informuje
(1.9.2017)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów II, III, IV i V roku farmacji i analityki medycznej, że wpisu na rok akademicki 2017/2018 należy dokonać w terminie od 11.09.2017 do 29.09.2017 r.
 
Wpisu należy dokonać osobiście. Do wpisu należy przedłożyć:

  • Uzupełniony indeks

-   w tym odpowiednią ilość godz. fakultetów

Upoważnienie
(18.8.2017)

Upoważnienie do podpisywania rozliczenia studentów ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Zaliczenie praktyk zawodowych dla studentów III i IV roku Farmacji
(18.8.2017)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje, że Pani dr hab. Katarzyna Małolepsza–Jarmołowska zaliczać będzie praktykę w dniach 25.09.2017r.; 26.09.2017r.; 28.09.2017r.; 29.09.2017r. od godziny 12.00 do 13.00, w sali seminaryjnej S7 (za Dziekanatem).
W dniach 02.10.2017r.; 03.10.2017r. od godziny 12.00 do 13.00, w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Opiekunem, e-mail: katarzyna.malolepsza-jarmolowska@umed.wroc.pl.

Wirtualny Dziekanat
(5.7.2017)

W związku z planowanym uruchomieniem Wirtualnego Dziekanatu, od roku akademickiego 2017/2018 - wszyscy studenci Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Analityki Medycznej zobowiązani są do weryfikacji swoich danych osobowych i teleadresowych.

Informacja o zapisach na fakultety dla raczników II-V
(21.6.2017)

Uprzejmie prosimy wszystkich studentów - od II do V roku w roku 2017/2018 - Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej o zapoznanie się z propozycjami modułów zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2017/2018. Propozycje modułów zajęć fakultatywnych na poszczególne lata studiów dostępne są na stronie internetowej Wydziału w zakładce: Informacje dla studentów >> Fakultety >> kierunek.
- pełna informacja -

Informacja o zapisach na fakultety dla I roku 2017/2018
(21.6.2017)

Uprzejmie prosimy studentów roku I w roku 2017/2018 - Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej o zapoznanie się z propozycjami modułów zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2017/2018. Propozycje modułów zajęć fakultatywnych na poszczególne lata studiów dostępne są na stronie internetowej Wydziału w zakładce: Informacje dla studentów >> Fakultety >> kierunek.
- pełna informacja -

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU WFzOAM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
(20.6.2017)

DZIEKANAT WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ INFORMUJE, ŻE SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP i P. POŻ ORAZ WPIS NA ROK I ODBĘDZIE SIĘ: 20.09.2017 i 27.09.2017 W GODZ. OD 10.00 DO OKOŁO 14.00 W SALI W1 (I PIĘTRO) UL. BOROWSKA 211.
 

Dziekanat informuje
(14.6.2017)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów Farmacji, że w dniu 22 i 23.06.2017 dokumenty do obrony pracy magisterskiej nie będą przyjmowane.

Podpisywanie indeksów
(6.6.2017)

Dr Mateusz Dąsal z Zakładu Humanistycznych Nauk będzie podpisywał indeksy w Zakładzie w piątek 09.06.2017 od ok. godz 11:00 do godz. ok. 15:30.

Sesja letnia F
(23.5.2017)

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej na kierunku Farmacja w roku akademickim 2016/2017.