Informacje dla studentów - WF

Prof. Bożena Płonka-Syroka - dyżury on-line w sprawie wykładów
(29.12.2020)

Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka - dyżury on-line w sprawie wykładów:

30.12.2020 - godz. 9.00-19.00
31.12.2020 - godz. 9.00-13.00
04.01.2021 - godz. 9.00-19.00
05.01.2021 - godz. 9.00-19.00
07.01.2021 - godz. 9.00-19.00
08.01.2021 - godz. 9.00-19.00
11.01.2021 - godz. 9.00-19.00

Spotkanie informacyjne dla V roku farmacji dotyczące 6-ciomiesięcznej praktyki zawodowej
(18.12.2020)

W dniu 18.12.2020 o godz.13.30 odbędzie się spotkanie dla studentów V roku w sprawie 6 miesięcznej praktyki zawodowej. Link do spotkania https://bbb.umed.wroc.pl/b/boz-olm-bat-hhd

Remont szatni
(29.9.2020)

W związku z remontem - szatnia studencka nieczynna do odwołania.
Studenci biorący udział w ćwiczeniach proszeni są o korzystanie z szatni przy laboratoriach.

Opłata za legitymację studencką (I rok)
(23.9.2020)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, że opłatę za legitymację studencką (studenci I roku) należy niezwłocznie wnieść na indywidualny nr konta widniejący na umowie. Kwota, którą należy uiścić to 22,00 PLN.

Zaliczenie semestru letniego
(22.9.2020)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów wszystkich lat, że w celu zaliczenia semestru letniego 2019/2020 należy ... dokument .

Zaliczenie wakacyjnych praktyk zawodowych
(8.9.2020)

Oryginał formularza realizacji praktyki, czyli zapis czynności wykonywanych w aptece, laboratorium, umowę wolontariacką, formularz dot. wolontariatu stanowiący podstawę do zaliczenia wybranych efektów uczenia się i ankiety, po właściwym wypełnieniu, prosimy umieścić w kopercie zaadresowanej do:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

Stypendia pomostowe
(7.9.2020)

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2020/2021 czeka na Was około 600 stypendiów na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Dziekanat informuje
(2.9.2020)

Szanowni Studenci,
W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Dziekanat informuje, że wszelkie sprawy będą załatwiane e-mailowo lub telefonicznie (adresy e-mail i numery tel. dostępne są na stronie Uczelni). W przypadku spraw pilnych i konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie z pracownikiem Dziekanatu.

Informacje dla studentów kierunku farmacja i analityka medyczna w sprawie praktyk wakacyjnych
(20.6.2020)

Ukazało się Zarządzenie Rektora nr 118/XV R/2020, w sprawie zmiany terminu zaliczenia praktyk zawodowych i wakacyjnych, które przesuwa termin zaliczania ww praktyk do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

Informacje dla studentów V roku kierunku farmacja i analityka medyczna w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
(19.6.2020)

Szanowni Państwo, studenci V roku kierunku farmacja i analityka medyczna, przypominamy, iż z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, organizacja i tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych w bieżącym roku akademickim uległy zmianie.