Informacje dla studentów - WFzOAM

Informacja dla studentów IV i V roku Farmacji
(17.10.2018)

Dotyczy zajęć fakultatywnych: „Szczególne przypadki zatruć ksenobiotykami analizowane post factum i post mortem”.
Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Farmacji, ul. Borowska 211-budynek F1 (sala multimedialna SM)

06.03.2019 ( środa ) godz. 15.15 – 18.15
13.03.2019 ( środa ) godz. 15.15 – 18.15
20.03.2019 ( środa ) godz. 15.15 – 18.15
Prowadzący: prof. dr hab. Agnieszka Piwowar, dr Zofia Marchewka

27.03.2019 ( środa ) godz. 15.15 – 18.15
03.04.2019 ( środa ) godz. 15.15 – 18.15
Prowadzący: dr Marcin Zawadzki, dr Paweł Szpot

Informacja dla studentów V roku Analityki Medycznej
(17.10.2018)

Dotyczy zajęć fakultatywnych: „Metody diagnostyki laboratoryjnej z elementami toksykologii klinicznej, medycyny sądowej i diagnostyki kryminalistycznej”
Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Farmacji, ul. Borowska 211-budynek F1 (sala seminaryjna S6 Katedry i Zakładu Toksykologii)

29.11.2018 (czwartek) godz. 17.15 – 19.30
06.12.2018 (czwartek) godz. 17.15 – 19.30
13.12.2018 (czwartek) godz. 17.15 – 19.30
17.01.2019 ( czwartek) godz. 17.15 - 18.45
Prowadzący: prof. dr hab. Agnieszka Piwowar, dr Ewa Sawicka

Wnioski stypendialne
(10.10.2018)

Decyzją Prorektora ds. Dydaktyki, prof. Piotra Dzięgiela, termin składania wniosków stypendialnych został przesunięty na dzień 12.10.2018 r.

Fakultety dla II i III r. Farmacji
(28.9.2018)

Informujemy, że Zakład Humanistycznych Nauk uruchamia już 5.10 w piątek dwie grupy fakultetów dla następujących przedmiotów: "Zdrowie w dialogu międzykulturowym", II r. Farmacji, gr 1 (tj.osoby zapisane do 25 pozycji na liście) o godz.14:45 "Historia trucizn i trucicieli", II r. Farmacji - godz.14:45.
Natomiast 8.10 w poniedziałek zaczynają się zajęcia z przedmiotu "Historia trucizn i trucicieli" dla III r. Farmacji od godz.14:30 Szczegółowy grafik zajęć będzie wywieszony 2.10 w Zakładzie Humanistycznych Nauk.

dr Aleksandra Szlagowska

II rok Analityki
(28.9.2018)

W poniedziałek 1.10.2018 z przyczyn niezależnych nie odbędą się zajęcia z chemii fizycznej. Z powodu mniejszej liczby grup ćwiczeniowych laboratoria z biochemii i chemii fizycznej będą tylko przed południem: biochemia - w środy, chemia fizyczna - w piątki. Zmiany zostały wprowadzone na plan zajęć.

dr Maria Szczygieł - opiekun II roku Analityki

Studenci I roku
(28.9.2018)

Dziekanat informuję, że od 2.10.2018 (w godzinach przyjęć Dziekanatu) można zgłaszać się po odbiór legitymacji (dowód opłaty do wglądu). Studenci przyjęci po 20 września muszą liczyć się z późniejszym odbiorem legitymacji.
Proszę o donoszenie wymaganych dokumentów, które miały być dostarczone na spotkanie 25 września.
Odbiór legitymacji nie może powodować nieobecności studentów na zajęciach.

W celu zaliczenia semestru letniego 2018/2019
(24.9.2018)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów wszystkich lat, że w celu zaliczenia semestru letniego 2018/2019 należy ...

II tura zapisów na fakultety
(21.9.2018)

Dziekanat WFzOAM przypomina o II turze zapisów na fakultety 2018/2019 (więcej w zakładce - inform. dla studentów - fakultety).

19 września
(18.9.2018)

W dniu 19-09-2018 tok studiów dla analityki medycznej i farmacji rok I-II jest zamknięty.

Stypendium Ministra
(13.9.2018)

Informacja dla Studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ubiegających się o stypendium Ministra na rok akademicki 2018/2019.