Informacje dla studentów - WF

Informacje dla studentów kierunku farmacja i analityka medyczna w sprawie praktyk wakacyjnych
(20.6.2020)

Ukazało się Zarządzenie Rektora nr 118/XV R/2020, w sprawie zmiany terminu zaliczenia praktyk zawodowych i wakacyjnych, które przesuwa termin zaliczania ww praktyk do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

Informacje dla studentów V roku kierunku farmacja i analityka medyczna w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
(19.6.2020)

Szanowni Państwo, studenci V roku kierunku farmacja i analityka medyczna, przypominamy, iż z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, organizacja i tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych w bieżącym roku akademickim uległy zmianie.

Dziekanat informuje
(25.2.2020)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów wszystkich lat, że w celu zaliczenia semestru zimowego 2019/2020 ...

Spotkanie seminaryjne dla studentów 6 roku Farmacji
(19.2.2020)

W dniu 28.02.2020 r. o godz. 9:00 w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku w sali seminaryjnej A1/11/005-006, odbędzie się spotkanie seminaryjne dla studentów odbywających 6-cio miesięczną praktykę zawodową. Proszę o zabranie dzienniczków stażowych. Obecność obowiązkowa.

Zimowa sesja egzaminacyjna dla kierunku Analityka Medyczna
(10.1.2020)

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej dla kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2019/2020.

Zimowa sesja egzaminacyjna dla kierunku Farmacja
(8.1.2020)

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej dla kierunku Farmacja w roku akademickim 2019/2020.

Stażyści
(2.12.2019)

Zapraszamy stażystów na zebranie organizowane przez Wydział Farmaceutyczny w ramach szkoleń naukowych w dniu 9.12.2019 od godz.12.30 do godz.15.30, które zorganizowane będzie w sali wykładowej W-3 gmachu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Borowskiej 211 A.

IV Międzynarodowe Wrocławskie Spotkania Naukowe
(22.11.2019)

Konferencja adresowana jest do młodych naukowców. To wydarzenie organizowane przez Katedrę i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Katedrę Toksykologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany nazwy Wydziału
(24.10.2019)

Zarządzenie nr 113 /XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej.

Studenci rozpoczynający I rok studiów w 2019/2020
(25.9.2019)

Informujemy, że w dniu 1.10.2019 o godzinie 11:00 na Sali W2 odbędzie się spotkanie w celu podpisania ślubowania. Studenci kierunku Farmcja i Analityka medyczna proszeni są o obowiązkowe przybycie.