Informacje dla studentów - WF

Praca przy zwalczaniu epidemii
(29.3.2021)

Na prośbę Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Dolnośląskiego do środy 31.03.2021 do godziny 09.00 studenci (stacjonarni i niestacjonarni);
- 5 i 6 roku kierunku lekarskiego,
- 5 roku kierunku lekarsko - dentystycznego,
- 2 roku, II stopnia kierunku pielęgniarstwo,
- 2 roku, II stopnia kierunku położnictwo,
- osoby które uzyskały tytuł ratownika,
- 5 roku kierunku farmacja oraz studenci realizujący 6 miesięczną praktykę zawodową na kierunku farmacji,
- 5 roku kierunku analityka medyczna,
- doktoranci.

Godziny dziekańskie
(16.3.2021)

W związku z organizowaną w dniu 26.03 Ogólnopolską Konferencją "II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej”, dla studentów I-V roku kierunku Analityka Medyczna zostają ogłoszone w tym dniu godziny dziekańskie w godzinach od 9:00 do 17:00.

Zaliczenie semestru zimowego
(26.2.2021)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów wszystkich lat, że w celu zaliczenia semestru zimowego 2020/2021 należy ...

Latvian state scholarships 2021
(24.2.2021)

W załączniku list informacyjny o stypendiach państwowych Łotwy na studia i prace badawcze na łotewskich uczelniach i instytucjach naukowo-badawczych na 2021/2022 rok akademicki.

Zimowa sesja egzaminacyjna dla kierunku Farmacja
(26.1.2021)

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej dla kierunku Farmacja w roku akademickim 2020/2021.
 

Zimowa sesja egzaminacyjna dla kierunku Analityka Medyczna
(25.1.2021)

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej dla kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2020/2021.

Prof. Bożena Płonka-Syroka - dyżury on-line w sprawie wykładów
(29.12.2020)

Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka - dyżury on-line w sprawie wykładów:

30.12.2020 - godz. 9.00-19.00
31.12.2020 - godz. 9.00-13.00
04.01.2021 - godz. 9.00-19.00
05.01.2021 - godz. 9.00-19.00
07.01.2021 - godz. 9.00-19.00
08.01.2021 - godz. 9.00-19.00
11.01.2021 - godz. 9.00-19.00

Spotkanie informacyjne dla V roku farmacji dotyczące 6-ciomiesięcznej praktyki zawodowej
(18.12.2020)

W dniu 18.12.2020 o godz.13.30 odbędzie się spotkanie dla studentów V roku w sprawie 6 miesięcznej praktyki zawodowej. Link do spotkania https://bbb.umed.wroc.pl/b/boz-olm-bat-hhd

Remont szatni
(29.9.2020)

W związku z remontem - szatnia studencka nieczynna do odwołania.
Studenci biorący udział w ćwiczeniach proszeni są o korzystanie z szatni przy laboratoriach.

Opłata za legitymację studencką (I rok)
(23.9.2020)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, że opłatę za legitymację studencką (studenci I roku) należy niezwłocznie wnieść na indywidualny nr konta widniejący na umowie. Kwota, którą należy uiścić to 22,00 PLN.