Informacje dla studentów - WFzOAM

Praktyki wakacyjne na Ukrainie
(20.4.2018)

Zapraszamy do zapisów na miesięczne praktyki Uczelni partnerskich w Charkowie i Kijowie!
- zaproszenie - Charków - Kijów -

II rok Analityki, wykład z immunologii
(16.4.2018)

Pierwszy wykład z immunologii odbędzie się w dniu 18. 04.2018 r. (środa) w sali wykładowej Zakładu Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego, ul. O. Bujwida 44a. Wykład z dnia 17.04.2018 odbędzie się 16.05.2018r (środa) w godz. 12.15-13.45.

dr Maria Szczygieł
opiekun II roku Analityki

Dziekanat informuje
(10.4.2018)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy: pełna informacja .

Godziny dziekańskie
(12.3.2018)

W związku z organizacją konferencji, która odbędzie się 23.03.2018 r. w budynku I Farmacji, Dziekan Wydziału wyznacza godziny dziekańskie od godz. 10:00 do godz. 18:00 w w/w dniu dla wszystkich studentów IV i V roku kierunku analityka medyczna.

Fast CV check
(8.3.2018)

Szanowni Państwo,
Nadchodząca wiosna jest doskonałym momentem do działania, sprzyja także porządkom - nie tylko w szafie Z tego właśnie względu wraz z Akademickim Biurem Karier, Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów do skorzystania z akcji Fast CV check,

Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów
(28.2.2018)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje o ostatecznym terminie - do dnia 09.03.2018 r.- podpisania i odbioru Decyzji Stypendialnych – Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów.

Studenci III r Analityki Medycznej
(19.2.2018)

Z uwagi na remont budynku ćwiczenia z Diagnostyki parazytologicznej rozpoczną się 8 marca 2018 r.
Wykłady bez zmian.

Decyzje stypendialne
(12.2.2018)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje o gotowych do podpisu i odbioru Decyzjach Stypendialnych – Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów.

Studenci VI roku Farmacji
(9.2.2018)

Dziekanat Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej informuje, że w dniu 19.03.2018 r. (poniedziałek) w sali W4 o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie seminaryjne dla studentów VI roku Farmacji.

Zaliczenie semestru zimowego 2017/2018
(8.2.2018)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów wszystkich lat, że w celu zaliczenia semestru zimowego 2017/2018 – należy dodatkowo składać w Dziekanacie, w terminie do 02.03.2018: