Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - stan zaliczeń

Stan zaliczeń semestr letni rok IV kierunek Analityka Medyczna
załącznik

Wyniki kolokwium nr 2 grupy wtorek i środa
załącznik

Wyniki wejściówki z ćwieczeń z zakresu diagnostyki zakażeń Borellia
(lista osób, które nie zaliczyły wejściówki)
załacznik

Wyniki kolokwium nr 2. rok IV kierunek Analityka Medyczna
załącznik

Wyniki kolokwium nr 3. rok IV kierunek Analityka medyczna
załącznik

Wyniki kolokwium nr 4. rok IV kierunek Analityka medyczna

załącznik
załącznik