Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pracownicy

Sekretariat
Bożena Szlegel - samodzielny referent
tel.: 71 784 01 53, tel./faks: 71 784 01 54
e-mail: bozena.szlegel@umed.wroc.pl

Koordynator dydaktyczny
dr Sylwia Płaczkowska (Diagnostyczne Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne)
tel.: 71 784 01 67,
e-mail: sylwia.placzkowska@umed.wroc.pl

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Asystenci
mgr Izabela Kokot
tel.: 71 784 01 60,
e-mail: izabela.kokot@umed.wroc.pl

mgr Katarzyna Sołkiewicz
tel.: 71 784 01 60,
e-mail: katarzyna.solkiewicz@umed.wroc.pl

Szkoła doktorska
mgr Ewa Janiszewska
tel.: 71 784 01 51
e-mail: ewa.janiszewska@student.umed.wroc.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Marta Drosik - samodzielny technik
tel.: 71 784 01 65,
e-mail: marta.drosik@umed.wroc.pl

Paulina Nestorowska - samodzielny technik
tel.: 71 784 01 65,
e-mail: paulina.nestorowska@umed.wroc.pl
 


 

Diagnostyczne Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne - pracownicy

p.o. Kierownika Laboratorium
dr Sylwia Płaczkowska
tel./faks: 71 784 01 67
e-mail: sylwia.placzkowska@umed.wroc.pl

Wykładowca
mgr Małgorzata Terpińska
e-mail: malgorzata.terpinska@umed.wroc.pl

01.10.2018