Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - ogłoszenia

Szanowni Państwo, Studenci IV roku analityki medycznej,
powołując się na Zarządzenie nr 52/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania zajęć dydaktycznych i innych form kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2 wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz uczestników kursów, studiów podyplomowych i UTW w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Zarządzenie nr 53/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy naszej Uczelni, ćwiczenia kliniczne z Praktycznej Nauki Zawodu będą realizowane w formie zdalnej.
Materiały dydaktyczne, które pomogą Państwu w przygotowaniu się do zajęć i zaliczeniu poszczególnych ćwiczeń, znajdują się poniżej i będą uzupełniane na bieżąco - prosimy o śledzenie naszej strony internetowej. Prosimy o przygotowywanie się do zajęć ujętych w harmonogramie przedmiotu Praktyczna Nauka Zawodu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w sylabusie przedmiotu oraz informacjami umieszczanymi na naszej stronie internetowej. Forma przeprowadzenia kolokwium nr I i II zostanie Państwu podana w późniejszym terminie. W sprawach dydaktycznych proszę kontaktować się wyłącznie drogą mailową (domena: student.umed.wroc.pl) z osobami prowadzącymi poszczególne ćwiczenia lub z koordynatorem dydaktycznym Katedry, dr Sylwią Płaczkowską. Nauczyciele akademiccy będą odpowiadać na bieżąco na Państwa maile w następujących dniach i godzinach:
 

mgr Izabela Kokot                                  12.00 -13.00 poniedziałek
dr hab. Ewa M. Kratz, prof. UMW          12.00 -13.00 wtorek
dr Sylwia Płaczkowska (DLND)              13.00 - 14.00 czwartek  
mgr Małgorzata Terpińska (DLND)         13.00 - 14.00 czwartek  (Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, USK)
mgr Katarzyna Sołkiewicz                      12.00 -13.00 piątek

UWAGA: Harmonogram opracowań poszczególnych tematów, które należy zamieścić w chmurze uczelnianej z uwzględnieniem adresów zamieszczonych w tabeli:

Nr ćwiczenia

termin odesłania opracowań

adres do odesłania opracowań

2-4

27-03-2020

izabela.kokot@umed.wroc.pl    
grupy wtorek i środa

katarzyna.solkiewicz@umed.wroc.pl  
grupy czwartek  i piątek

6

03-04-2020

malgorzata.terpinska@umed.wroc.pl

7

17-04-2020

malgorzata.terpinska@umed.wroc.pl

8

24-04-2020

izabela.kokot@umed.wroc.pl

9

08-05-2020

ewa.kratz@umed.wroc.pl

10

15-05-2020

sylwia.placzkowska@umed.wroc.pl

DODATKOWE MATERIAŁY DO OBOWIĄZKOWEGO ZAPOZNANIA SIĘ, OPRÓCZ PODANYCH PONIŻEJ, ZOSTAŁY UMIESZCZONE W CHMURZE UCZELNIANEJ

TEMATYKA ĆWICZEŃ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM:

  • Ćwiczenie nr 1: zrealizowano przed 10.03.2020
  • Ćwiczenia nr 2 - 4: Techniki pobierania krwi żylnej i włośniczkowej

Rekomendacje KIDL oraz PTDL dotyczące pobierania krwi żylnej
https://kidl.org.pl/book/category?id=1

Faza przedanalityczna - wskazówki i porady
https://dafxbb5uxjcds.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/99_Broschuere...

Stabilność próbek krwi, osocza i surowicy
załącznik
Zagadnienia do tematu wraz z sugerowanymi źródłami
załącznik

Teoretyczne zaliczenie ćwiczeń nr 2 - 4

Proszę o indywidualne opracowanie tabeli (w formie edytowalnej) z wykorzystaniem informacji zawartych w załączniku "Stabilność próbek krwi, osocza i surowicy", a następnie przesłanie jej mailowo do dnia 27.03.2020 r. do godziny 12.00 na adres mailowy izabela.kokot@umed.wroc.pl (grupy wtorek i środa) i katarzyna.solkiewicz@umed.wroc.pl (grupy czwartek, piątek). W nagłówku opracowania tabeli proszę wpisać nr ćwiczenia (2 - 4), imię i nazwisko oraz numer albumu. Przesłanie opracowania jest jednym z elementów stanowiących podstawę zaliczenia ćwiczenia. Część praktyczna ćwiczeń zostanie zrealizowana po wznowieniu zajęć dydaktycznych na Uczelni.

Tabela do opracowania
 

  • Ćwiczenie nr 5: Kolokwium nr I z zakresu czynników fazy przedanalitycznej, technik pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz przygotowywania próbek krwi do dalszych badań
Uprzejmie informujemy, że wyniki kolokwium nr I zostały przesłane na adres mailowy Starosty roku.
 
  • Ćwiczenie nr 6: Rozdział materiału – zasady przyjmowania i segregacji próbek materiału biologicznego w laboratorium wieloprofilowym

Na podstawie przedstawionych poniżej źródeł (załącznik) proszę o indywidualne  przygotowanie opracowań poszczególnych zagadnień. Opracowanie w formie pliku Word lub innego tekstowego, powinno być przygotowane czcionką 12p. z odstępem 1,5 w objętości nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 strony A4.
Plik proszę opisać: ćwiczenie nr 6 imię nazwisko i umieszczenie ich w chmurze ogónouczelnianej w terminie do 03-04-2020r.

załącznik

  • Ćwiczenie nr 7: Analityka – analiza biochemiczna składników moczu, osadów moczu

Na podstawie przedstawionych poniżej źródeł (załącznik) proszę o indywidualne  przygotowanie opracowań poszczególnych zagadnień. Opracowanie w formie pliku Word lub innego tekstowego, powinno być przygotowane czcionką 12p. z odstępem 1,5 w objętości nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 strony A4.
Plik proszę opisać: ćwiczenie nr 7 imię nazwisko i umieszczenie ich w chmurze ogónouczelnianej w terminie do 17-04-2020r.

załącznik

  • Ćwiczenie nr 8: Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie właściwości fizycznych, biochemicznych i cytologicznych, interpretacja wyników badań płynu mózgowo-rdzeniowego w różnych stanach klinicznych

Na podstawie przedstawionych poniżej źródeł (załącznik) proszę o indywidualne przygotowanie opracowań poszczególnych zagadnień. Opracowanie w formie pliku Word lub innego tekstowego, powinno być przygotowane czcionką 12p. z odstępem 1,5 w objętości nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 strony A4. Plik proszę opisać: ćwiczenie nr 8, imię nazwisko i umieszczenie ich w chmurze ogónouczelnianej w terminie do 24-04-2020r. Przesłanie opracowania jest jednym z elementów stanowiących podstawę zaliczenia ćwiczenia. Informacja o zaliczeniu tej części ćwiczeń zostanie podana na stronie internetowej Katedry, po otrzymaniu wszystkich opracowań (po 08.05.2020). Część praktyczna ćwiczeń zostanie zrealizowana po wznowieniu zajęć dydaktycznych na Uczelni.

załącznik
 

  • Ćwiczenie nr 9: Wybrane metody immunochemiczne stosowane w diagnostyce laboratoryjnej – zastosowanie testów immunoenzymatycznych ELISA oraz Western-bloting w diagnostyce boreliozy

Zagadnienia do tematu wraz z sugerowanymi źródłami
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

Proszę o indywidualne opracowanie pisemne w formie edytowalnej dowolnych 2 wybranych zagadnień (1 z metody ELISA oraz 1 z metody Western-Bloting, łącznie nie więcej niż 2 strony A4, czcionka 12, odstęp między wierszami 1,5) i umieszczenie ich w chmurze ogónouczelnianej do dnia 08.05.2020 r. W nagłówku opracowania proszę wpisać nr ćwiczenia, imię i nazwisko oraz numer albumu. Przesłanie opracowania jest jednym z elementów stanowiących podstawę zaliczenia ćwiczenia. Informacja o zaliczeniu tej części ćwiczeń zostanie podana na stronie internetowej Katedry, po otrzymaniu wszystkich opracowań (po 08.05.2020). Część praktyczna ćwiczeń zostanie zrealizowana po wznowieniu zajęć dydaktycznych na Uczelni.
 
  • Ćwiczenie nr 10: Podstawowe badania koagulologiczne (PT, APTT, fibrynogen, czas korekcji APTT), obsługa koagulometru

Na podstawie przedstawionych poniżej źródeł proszę o indywidualne  przygotowanie opracowań poszczególnych zagadnień. Opracowanie w formie pliku Word lub innego pliku tekstowego, powinno być przygotowane czcionką 12p. z odstępem 1,5 w objętości nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 strony A4. Plik proszę opisać: ćwiczenie nr 10, imię nazwisko i umieszczenie ich w chmurze ogónouczelnianej do 15-05-2020 r. Przesłanie opracowania jest jednym z elementów stanowiących podstawę zaliczenia ćwiczenia. Część praktyczna ćwiczeń zostanie zrealizowana po wznowieniu zajęć dydaktycznych na Uczelni.

Zagadnienia do tematu wraz z sugerowanymi źródłami
załącznik
 

  • Ćwiczenie nr 11: Kolokwium nr II z zakresu badania płynu mózgowo rdzeniowego, podstawowych badań koagulologicznych, analizy składników osadu moczu, automatyzacja laboratoryjnej fazy przedanalitycznej oraz wybranych metod immunochemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej
Uprzejmie informujemy, że wyniki kolokwium nr II zostały przesłane na adres mailowy Starosty roku.
 

W sprawie skrzynek mailowych
Przypominamy o bezwzględnym obowiązku korzystania przez studentów Wydziału Farmaceutycznego z maili w domenie student.umed.wroc.pl oraz z indywidualnego konta studenta w „Wirtualnej Uczelni”.
Wspomniane zalecenia wynikają z zapisów  § 9 ust. 15 Regulaminu studiów wyższych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2017/2018 oraz z zapisem § 9 ust. 17 Regulaminu studiów wyższych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019, który obowiązuje od 01.10.2018 roku. Ponadto Dziekan Wydziału zobowiązuje wszystkich studentów do złożenia załączonego oświadczenia w Dziekanacie WF. 
https://www.farmacja.umed.wroc.pl/content/og%C5%82oszenie-w-sprawie-stud...