Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - tematy projektów badawczych:

 1. Analiza ekspresji glikoprotein oraz ich profilu i stopnia glikozylacji w ludzkich płynach ustrojowych w różnych jednostkach chorobowych, ze szczególnym uwzględnieniem plazmy nasienia mężczyzn niepłodnych/o obniżonej płodności.
 2. Expresja metaloproteinaz i ich tkankowych inhibitorów obecnych w ludzkiej plazmie nasienia jako parametrów związanych z męską płodnością.
 3. Zmienność parametrów stresu oksydacyjnego w ludzkich płynach ustrojowych w przebiegu procesów patofizjologicznych zachodzących w organizmie.
 4. Typowanie i analiza ekspresji nowych markerów biochemicznych/diagnostycznych obecnych w płynach biologicznych człowieka w przebiegu różnych chorób.
 5. Zaburzenia metabolizmu glukozy u osób dorosłych, diagnostyka cukrzycy - określenie przydatności diagnostycznej nowych wskaźników biochemicznych,
 6. Diagnostyka i wczesne wykrywanie zespołu metabolicznego.
 7. Weryfikacja wiarygodności szybkich testów diagnostycznych w systemie POCT.
 8. Ocena użyteczności diagnostycznej różnych systemów analitycznych.
 9. Ewaluacja metod immunochemicznych w aspekcie zaburzeń hormonalnych.
 10. Badanie stabilności w czasie i przydatności różnych materiałów biologicznych do uzyskiwania wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych.
 11. Sprawdzanie prewalencji chorób pasożytniczych oraz eozynofilii w populacji dzieci Dolnego Śląska.
 12. Weryfikacja poprawności działania metod laboratoryjnych.
 13. Wykrywanie nowotworowych biomarkerów schorzeń sercowo-naczyniowych.

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - pełnotekstowe publikacje pracowników ze współczynnikiem wpływu IF w latach 2016-2019:

 1. Katarzyna Agnieszka Zabłocka-Słowińska, Katarzyna Skórska, Sylwia Płaczkowska, Anna Prescha, Konrad Pawełczyk, Monika Kosacka, Irena Porębska, Halina Grajeta.: The relationships between glycemic index and glycemic load of diets and nutritional status and antioxidant/oxidant status in the serum of patients with lung cancer. Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.8; s.1027-1036. IF: 1.227, Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

 

 1. Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Agnieszka Piwowar.: Indirect insulin resistance detection: current clinical trends and laboratory limitations. Biomed.Pap.(Olomouc) 2019 Vol.163 no.3; s.187-199. IF: 1.141, Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

 

 1. Magdalena Mierzchała-Pasierb, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Patrycja Leśnik, Barbara Adamik, Sylwia Płaczkowska, Paweł Serek, Andrzej Gamian, Małgorzata Lipińska-Gediga.: Interleukin-18 serum levels in sepsis: correlation with disease severity and inflammatory markers. Cytokine 2019 Vol.120; s.22-27. IF: 3.078, Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

 

 1. Iwona Bednarz-Misa, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Patrycja Leśnik, Sylwia Płaczkowska, Krzysztof Kędzior, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Cardiovascular insufficiency, abdominal sepsis, and patients' age are associated with decreased paraoxonase-1 (PON1) activity in critically ill patients with multiple organ dysfunction syndrome (MODS). Dis.Markers 2019 Vol.2019; art.1314623 [12 s.]. IF: 2.761, Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

 

 1. Karolina Jurkowska, Ewa Maria Kratz, Ewa Sawicka, Agnieszka Piwowar.: The impact of metalloestrogens on the physiology of male reproductive health as a current problem of the XXI century. J.Physiol.Pharmacol. 2019 Vol.70 no.3; s.337-355. IF: 2.544, Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

 

 1. Joanna Pieczyńska, Sylwia Płaczkowska, Rafał Sozański, Karolina Orywal, Barbara Mroczko, Halina Grajeta.: Is maternal dietary selenium intake related to antioxidant status and the occurrence of pregnancy complications? J.Trace Elem.Med.Biol. 2019 Vol.54; s.110-117. IF: 2.895, Pkt. MNiSW/KBN: 20.000

 

 1. Ewa Żurawska-Płaksej, Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Hanna Czapor-Irzabek, Aneta Stachurska, Andrzej Mysiak, Tadeusz Sebzda, Jakub Gburek, Agnieszka Piwowar.: Parameters of oxidative and inflammatory status in a three-month observation of patients with acute myocardial infarction undergoing coronary angioplasty - a preliminary study. Medicina 2019 Vol.55 no.9; art.585 [12 s.]. IF: 1.467, Pkt. MNiSW/KBN: 20.000

 

 1. Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Agnieszka Piwowar.: A new perspective on the prevalence of metabolic disturbances in Polish young adults [letter to the editor]. Minerva Endocrinol. 2019 Vol.44 no.3; s.328-330. IF: 1.817, Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

 

 1. Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Sylwia Płaczkowska, Katarzyna Skórska, Anna Prescha, Konrad Pawełczyk, Irena Porębska, Monika Kosacka, Halina Grajeta.: Oxidative stress in lung cancer patients is associated with altered serum markers of lipid metabolism. PLoS One 2019 Vol.14 no.4; art.e0215246 [20 s.]. IF: 2.776, Pkt. MNiSW/KBN: 35.000

 

 1. Anna Kałuża, Mirosława Ferens-Sieczkowska, Beata Olejnik, Justyna Kołodziejczyk, Mariusz Zimmer, Ewa Maria Kratz.: The content of immunomodulatory glycoepitopes in seminal plasma glycoproteins of fertile and infertile men. Reprod.Fertil.Dev. 2019 Vol.31 no.3; s.579-589. IF: 1.723, Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

 

 1. Napoleon Waszkiewicz, Ewa Maria Kratz, Sylwia Chojnowska, Anna Zalewska, Krzysztof Zwierz, Agata Szulc, Sławomir Dariusz Szajda, Anastasiya Nestsiarovich, Andrei Kapitau, Alina Kępka, Lucyna Ostrowska, Mirosława Ferens-Sieczkowska.: Long-term changes of salivary exoglycosidases and their applicability as chronic alcohol-drinking and dependence markers. World J.Biol.Psychiatr. 2019 Vol.20 no.1; s.64-75. IF: 4.040, Pkt. MNiSW/KBN: 35.000

 

 1. Jadwiga M. Kuciel-Lewandowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Płaczkowska, Izabela Kokot, Małgorzata Paprocka-Borowicz.: The assessment of the integrated antioxidant system of the body and the phenomenon of spa reaction in the course of radon therapy: a pilot study. Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.10; s.1341-1346. IF: 1.227, Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

 

 1. Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Janusz Gnus, Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Płaczkowska, Izabela Kokot, Michał Kasperczak, Małgorzata Paprocka-Borowicz.: The assessment of the integrated antioxidant system of the body in the course of radon therapy: a pilot study. BioMed Res.Int. 2018 Vol.2018; art.6038106 [7 s.]. IF: 2.197, Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

 

 1. Anna Prescha, Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Sylwia Płaczkowska, Daiva Gorczyca, Anna Łuczak, Marcelina Majewska, Halina Grajeta.: Diet quality and its relationship with antioxidant status in patients with rheumatoid arthritis. Oxidative Med.Cell.Longev. 2018 Vol.2018; art.8506343 [10 s.]. IF: 4.868, Pkt. MNiSW/KBN: 30.000

 

 1. Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Sylwia Płaczkowska, Anna Prescha, Konrad Pawełczyk, Monika Kosacka, Irena Porębska, Halina Grajeta.: Systemic redox status in lung cancer patients is related to altered glucose metabolism. PLoS One 2018 Vol.13 no.9; art.e0204173 [19 s.]. IF: 2.776, Pkt. MNiSW/KBN: 35.000

 

 1. Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Agnieszka Piwowar.: Estimation of metabolic factors related to insulin resistance and metabolic syndrome in young people. Scand.J.Clin.Lab.Invest. 2018 Vol.78 no.4; s.325-332. IF: 1.380, Pkt. MNiSW/KBN: 20.000

 

 1. Ewa Maria Kratz, Agnieszka Piwowar.: Melatonin, advanced oxidation protein products and total antioxidant capacity as seminal parameters of prooxidant-antioxidant balance and their connection with expression of metalloproteinases in context of male fertility. J.Physiol.Pharmacol. 2017 Vol.68 no.5; s.659-668. IF: 2.478, Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

 

 1. Izabela Kokot, Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka.: Znaczenie różnicowania form prolaktyny u pacjentów z hiperprolaktynemią. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2017 Vol.71; s.1209-1215. IF: 0.783, Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

 

 1. Anna Kałuża, Anna Jarząb, Andrzej Gamian, Ewa Maria Kratz, Mariusz Zimmer, Mirosława Ferens-Sieczkowska.: Preliminary MALDI-TOF-MS analysis of seminal plasma N-glycome of infertile men. Carbohydr.Res. 2016 Vol.435; s.19-25. IF: 2.096, Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

 

 1. Ewa Żurawska-Płaksej, Ewa Maria Kratz, Mirosława Ferens-Sieczkowska, Maria Knapik-Kordecka, Agnieszka Piwowar.: Changes in glycosylation of human blood plasma chitotriosidase in patients with type 2 diabetes. Glycoconjugate J. 2016 Vol.33 no.1; s.29-39. IF: 2.186, Pkt. MNiSW/KBN: 20.000

 

 1. Błażej Misiak, Łukasz Łaczmański, Natalia Kinga Słoka, Elżbieta Szmida, Patryk Piotrowski, Olga Loska, Ryszard Ślęzak, Andrzej Kiejna, Dorota Frydecka.: Metabolic dysregulation in first-episode schizophrenia patients with respect to genetic variation in one-carbon metabolism. Psychiatry Res. 2016 Vol.238; s.60-67. IF: 2.528, Pkt. MNiSW/KBN: 30.000

 

 1. Ewa Maria Kratz, Agnieszka Piwowar, Michal Zeman, Katarina Stebelova, Theresia Thalhammer.: Decreased melatonin levels and increased levels of advanced oxidation protein products in the seminal plasma are related to male infertility. Reprod.Fertil.Dev. 2016 Vol.28 no.4; s.507-515. IF: 2.656, Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

 

 1. Ewa Maria Kratz, Anna Kałuża, Mirosława Ferens-Sieczkowska, Beata Olejnik, Renata Fiutek, Mariusz Zimmer, Agnieszka Piwowar.: Gelatinases and their tissue inhibitors are associated with oxidative stress: a potential set of markers connected with male infertility. Reprod.Fertil.Dev. 2016 Vol.28 no.7; s.1029-1037. IF: 2.656, Pkt. MNiSW/KBN: 25.000