Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - Koło Naukowe

W naszej Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe "Biomarkery w Diagnostyce Medycznej", które powstało w 2014 roku. Działalność naszych członków okazała się na tyle efektywna, że w roku akademickim 2017/2018 zajęliśmy wysoką 8-mą pozycję w rankingu Studenckich Kół Naukowych działających przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
Nasze Koło Naukowe zajmuje się szeroko pojętym zagadnieniem biomarkerów/markerów, które są wykorzystywane w diagnostyce laboratoryjnej wielu chorób. Jesteśmy osobami otwartymi także na inne ciekawe tematy związane z diagnostyką medyczną i nie tylko. Chętnie korzystamy z możliwości uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i warsztatach szkoleniowych, co pozwala naszym członkom zarówno na poszerzenie wiedzy, jak i na nawiązanie nowych ciekawych kontaktów w społeczności akademickiej.

Zapraszamy wszystkich Studentów zainteresowanych tematyką naszych spotkań, do uczestnictwa  w pracach naszego Koła Naukowego.

Opiekun Koła:
dr hab. Ewa Maria Kratz, prof. UMW (ewa.kratz@umed.wroc.pl)

Zarząd Koła:
Aleksandra Kryla – przewodniczący, III rok Analityka Medyczna
(e’mail: aleksandra.kryla@student.umed.wroc.pl)
Karolina Tądel – vice-przewodniczący, V rok Analityka Medyczna
Karolina Wakulik - sekretarz, V rok Analityka Medyczna

Pełnotekstowe prace naukowe ze współautorstwem studentów i/lub absolwentów kierunku Analityka Medyczna w latach 2011-2018:

 • Aleksandra Kiraga, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Katarzyna Sołkiewicz, Sylwia Płaczkowska.: Porównanie dwóch metod oceny potencjału antyoksydacyjnego krwi. W:Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018: nauki przyrodnicze i medyczne; red. Tobiasz Wysoczański; Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018; s.152-160. Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 • Agata Babst, Izabela Kokot, Katarzyna Sołkiewicz, Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Płaczkowska.: Zróżnicowanie potencjału antyoksydacyjnego oraz stężenia oksydacyjnie modyfikowanych białek i lipidów w zależności od płci u ludzi młodych. W:Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018 : nauki przyrodnicze i medyczne ; red. Tobiasz Wysoczański; Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018; s.7-16. ISBN 978-83-945311-7-1. Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 • Konrad Grzeszczak, Mateusz Józef Chmielarz, Ewa Maria Kratz: Jakie są oczekiwania przyszłych diagnostów laboratoryjnych? [list do redakcji]. Diagn.Lab. 2017 Vol.53 nr 1; s.47-49. Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
 • Iga Butrym, Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Smolińska.: Podstawowe testy wykorzystywane w diagnostyce alergii IgE-zależnej i alergii kontaktowej. Diagn.Lab. 2017 Vol.53 nr 3; s.169-174. Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
 • Anna Godlewska, Marta Iskierka, Olga Loska.: Wpływ przyjmowanych leków na wyniki szybkich testów kasetkowych na obecność substancji psychoaktywnych w moczu i ślinie. W:Kryminalistyka w ujęciu naukowym ; red. Beata Zdunek, Kamil Maciąg; Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2016; s.168-185. ISBN 978-83-65272-39-3. Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 • Sylwia Płaczkowska, Jakub Szyller, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Grażyna Goryszewska.: Badania laboratoryjne w warunkach operacji ISAF w Afganistanie. Lek.Wojsk. 2015 T.93 nr 1; s.64-69. Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
 • Marta Iskierka, Olga Loska.: Rutynowe i alternatywne materiały biologiczne w toksykologii sądowej. W:Nowoczesne trendy w medycynie ; red. Monika Olszówka Kamil Maciąg; Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015; s.240-254. ISBN 978-83-65272-10-2. Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
 • Sylwia Płaczkowska, Izabela Kokot, Jagoda Siemsia, Joanna Płosa, Lilla Pawlik-Sobecka, Agnieszka Piwowar.: Kliniczna użyteczność oznaczeń hemoglobiny glikowanej. Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.1; s.57-62. Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 • Katarzyna Futoma, Aleksandra Karsznia, Olga Loska.: Pigułka gwałtu - ile mamy czasu na potwierdzenie jej użycia. W:Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw : materiały z konferencji ; pod red. Macieja Szostaka, Izabeli Dembowskiej; Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014; s.169-177. (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: e-Monografie; nr 51). ISBN 978-83-61370-98-7. Materiały z konferencji Wrocław, 24-26 października 2011 r.. Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
 • Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Ewa Małolepsza, Anna Kołaczek.: Wpływ długotrwałej hiperglikemii na liczbę leukocytów krwi obwodowej - doniesienie wstępne. Diagn.Lab. 2013 T.49 nr 2; s.103-106. Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Izabela Kokot, Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Płaczkowska, Karolina Zięba, Ewa Małolepsza.: Diagnostyczna wartość glukometrów w praktyce. Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.119-120. Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 • Sylwia Płaczkowska, Izabela Kokot, Lilla Pawlik-Sobecka, Anna Kołaczek, Ewa Małolepsza.: Wskaźniki insulinooporności wśród studentów wrocławskich uczelni - doniesienie wstępne. Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.3; s.370-371. Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 • Lilla Pawlik-Sobecka, Lucyna Nawrot, Izabela Kokot, Sylwia Płaczkowska, Ewa Małolepsza, Filip Majda.: Hiperprolaktynemia - istotny problem w opiece farmaceutycznej, diagnostycznej i klinicznej. Farm.Pol. 2013 T.69 nr 2; s.79-85. Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 • Ewa Kratz, Martyna Kamila Achcińska: Mechanizmy molekularne w procesie zapłodnienia: rola czynnika męskiego. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2011 Vol.65; s.784-795. IF: 0.654, Pkt. MNiSW/KBN: 9.000