Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - harmonogram

Harmonogram ćwiczeń z przedmiotu: Praktyczna Nauka Zawodu dla kierunku Analityka Medyczna  rok IV 2020/2021
Załącznik 

Harmonogram ćwiczeń z przedmiotu: Praktyczna Nauka Zawodu dla kierunku Analityka Medyczna  rok V 2020/2021
Załącznik 

Harmonogram wykładów z przedmiotu: Diagnostyka Laboratoryjna Zdrowia Reprodukcyjnego Człowieka dla kierunku Analityka Medyczna  rok V 2020/2021
Załącznik 

Harmonogram seminariów z przedmiotu: Diagnostyczna Opieka Medyczna dla kierunku Analityka Medyczna rok V 2020/2021
Załącznik

Szczegółowy harmonogram stanowiskowy przedmiotu: Praktyczna Nauka Zawodu dla kierunku Analityka Medyczna V rok 2020/2021 
Załącznik