Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - dydaktyka 2019/2020

Wydział Farmaceutyczny – kierunek Analityka Medyczna
Zarządzenie nr 22/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2020 r.
„Procedury postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV”
załącznik

Praktyczna Nauka Zawodu – IV rok

REGULAMIN Przedmiotu

Załączniki do regulaminu przedmiotu Praktyczna Nauka Zawodu dla IV roku:

załącznik nr 1 - karta zaliczeń z USK

Sylabusy

Sylabus rok IV (Praktyczna Nauka Zawodu)
Sylabus rok V (Praktyczna Nauka Zawodu)
Sylabus rok V (Diagnostyczna Opieka Medyczna)
Sylabus rok V (Diagnostyka Laboratoryjna Zdrowia Reprodukcyjnego Człowieka)

Pracownicy Katedry współprowadzą także fakultety dla IV roku kierunku Farmacja

PRACE MAGISTERSKIE 2019/2020

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

Agnieszka Kmieciak - promotor: dr hab. Ewa Maria Kratz, prof. UMW
                                   opiekun: mgr Izabela Kokot

Zuzanna Stelmasiak - promotor: dr hab. Ewa Maria Kratz, prof. UMW
                               
Aleksandra Witkowska - promotor: dr hab. Ewa Maria Kratz, prof. UMW
                                       opiekun: mgr Katarzyna Sołkiewicz

Diagnostyczne Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne:

Margita Kończak - promotor: dr Sylwia Płaczkowska

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020
https://www.farmacja.umed.wroc.pl/dss-akty-prawne-tok-studi%C3%B3w-regul...

GODZINY KONSULTACJI:
mgr Izabela Kokot                                  12.00 -13.00 poniedziałek
dr hab. Ewa M. Kratz, prof. UMW           12.00 -13.00 wtorek
dr Sylwia Płaczkowska (DLND)               13.00 - 14.00 czwartek  
mgr Małgorzata Terpińska (DLND)          13.00 - 14.00 czwartek  (Dział                                                                                   Diagnostyki Laboratoryjnej, USK)
mgr Katarzyna Sołkiewicz                      12.00 -13.00 piątek

01.10.2018