Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - dydaktyka 2020/2021

Wydział Farmaceutyczny – kierunek Analityka Medyczna

Zarządzenie nr 22/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2021 r.
„Procedury postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV”

załącznik

Zarządzenie nr 162/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 września 2020 r.
"W sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19"

załącznik

Zasady postępowania dotyczące obecności studentów na zajęciach prowadzonych na wszystkich wydziałach w UMW
w semestrze zimowym 2020/2021

załącznik

Zalecenia dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze zimowym 2020/2021

załącznik

Procedura postępowania: Postępowanie w przypadku zgrożenia epidemiologicznefo KORONAWIRUSEM - dla studentów i pracowników wszystkich jednostek UM we Wrocławiu

załącznik

Podstawowe informacje na temat epidemiologii, kliniki, diagnostyki i profilaktyki SARS-Co-2 i COVID-19

załącznik

 

Praktyczna Nauka Zawodu – IV rok

REGULAMIN Przedmiotu

Praktyczna Nauka Zawodu  - V rok

REGULAMIN Przedmiotu
REGULAMIN egzaminu z Przedmiotu
Zagadnienia do egzaminu z Przedmiotu

Załączniki do regulaminu przedmiotu Praktyczna Nauka Zawodu dla V roku:

Zał. 1. Pojęcia podstawowe
Zał. 2. Pytania z fazy przedanalitycznej
Zał. 3. Pytania stanowiskowe
Zał. 4. Karta zaliczeń USK

Diagnostyczna Opieka Medyczna  - V rok

  REGULAMIN Przedmiotu

Załączniki do przedmiotu: Diagnostyczna Opieka Medyczna

Zał. 1. Tematy prezentacji
Zał. 2. Przewodnik do przygotowania prezentacji

 

Sylabusy

Sylabus rok IV (Praktyczna Nauka Zawodu)
Sylabus rok V (Praktyczna Nauka Zawodu)
Sylabus rok V (Diagnostyczna Opieka Medyczna)
Sylabus rok V (Diagnostyka Laboratoryjna Zdrowia Reprodukcyjnego Człowieka)

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021
https://www.farmacja.umed.wroc.pl/dss-akty-prawne-tok-studi%C3%B3w-regul...

GODZINY KONSULTACJI:
mgr Izabela Kokot                                  12.00 -13.00 poniedziałek
dr hab. Ewa M. Kratz, prof. UMW           12.00 -13.00 wtorek
mgr Monika Kacperczyk                          13.00-14.00 środa
mgr Agnieszka Kmieciak                         13.00-14.00 środa
dr Sylwia Płaczkowska (DLND)                13.00 - 14.00 czwartek  
mgr Małgorzata Terpińska (DLND)           13.00 - 14.00 czwartek  (Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, USK)
mgr Katarzyna Sołkiewicz                       12.00 -13.00 piątek

08.10.2020