Zasady realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

Zasady realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej obowiązujące nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Farmaceutycznego.