Zasady poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych

Zarządzenie nr 141/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z dnia 20 lipca 2020 r., w sprawie zmiany "Zasad poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych (...)".