Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany nazwy Wydziału

Zarządzenie nr 113 /XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej.