Zajęcia kliniczne w USK

Studenci i nauczyciele akademiccy odbywający zajęcia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym są zobowiązani do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi zasad przebywania i pracy w szpitalu.

Przypominamy, że dokumentem upoważniającym do wejścia na teren USK są legitymacja studencka - w przypadku studentów oraz legitymacja pracownicza (szpitalna lub uczelniana w przypadku pracowników).

Wejścia będą odpowiednio oznaczone, jednak osoby bez wskazanych dokumentów nie będą wpuszczane na teren szpitala, gdyż obowiązuje tam zakaz odwiedzin i osoby nieupoważnione nie mogą przebywać w USK.

Informacje o zasadach przebywania na terenie szpitala, bezpiecznej pracy oraz zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej w USK, są dostępne dostępnymi na stronie internetowej USK w zakładce Studenci - materiały szkoleniowe i instrukcje- link. UWAGA! Wszyscy studenci i nauczyciele akademiccy odbywający zajęcia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym są zobowiązani do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z ww materiałami. Wzór oświadczenia.

Oświadczenia są archiwizowane u opiekunów/koordynatorów przedmiotów i udostępniane Prorektorowi ds. studentów i dydaktyki oraz Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w razie potrzeby.

Jeśli ktoś z pracowników nie ma wyrobionej legitymacji może to zrobić poprzez stronę internetową.

Szczegóły znaleźć można w linku https://www.umed.wroc.pl/ci-legitymacja

UWAGA! Po konsultacji z Centrum Informatycznym informujemy, że przy niektórych przeglądarkach może pojawić się komunikat, że połączenie nie jest bezpieczne - wynika to z przestarzałego oprogramowania, które wykorzystane było przy tworzeniu formularza.

Centrum Informatyczne zapewnia, że można kliknąć w potwierdzenie bez obaw o bezpieczeństwo połączenia.