Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich wśród absolwentów kierunku Analityka medyczna

Jak co roku na Wydziale Farmaceutycznym UMW organizowany jest Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich wśród absolwentów kierunku Analityka medyczna. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 15.10.2020.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Kolegium Dziekańskie WF