Wydziałowe spotkanie świąteczne

Kolegium Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej zaprasza członków Rady Wydziału, pracowników i przedstawicieli organizacji studenckich na spotkanie świąteczne w dniu 21 grudnia 2017 roku.

W związku ze spotkaniem świątecznym organizowanym w dniu 21 grudnia o godz. 13.00 nie przewiduje się godzin dziekańskich.

Zaproszenie na spotkanie świąteczne WFoAM