Wydział Farmaceutyczny - opiekunowie studentów

Opiekunowie studentów od roku akademickiego 2020/2021

Opiekunowie - kierunek Farmacja:
I rok - dr Dorota Wójcik-Pastuszka - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
II rok - dr Beata Tylińska - Katedra i Zakład Chemii Organicznej
III rok - dr Dominika Szkatuła - Katedra i Zakład Chemii Leków
IV rok - dr Joanna Pieczyńska - Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki
V rok - mgr Katarzyna Malec - Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Opiekunowie - kierunek Analityka medyczna:
I rok - mgr Ewa Drozd-Szczygieł - Katedra i Zakład Chemii Organicznej
II rok - dr Anna Janicka-Kłos - Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej
III rok - dr inż. Joanna Górka-Dynysiewicz - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
IV rok - dr Wiesława Nahaczewska - Katedra Analityki Medycznej, Zakład Hematologii Laboratoryjnej
V rok - dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska - Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej
 


Archiwum:
Opiekunowie - kierunek Farmacja:
I rok - dr Dorota Wójcik-Pastuszka - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
II rok - dr Beata Tylińska - Katedra i Zakład Chemii Organicznej
III rok - dr Dominika Szkatuła - Katedra i Zakład Chemii Leków
IV rok - dr Joanna Pieczyńska - Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki
V rok - mgr Arleta Dołowacka-Jóźwiak - Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Opiekunowie - kierunek Analityka medyczna:
I rok - mgr Ewa Drozd-Szczygieł - Katedra i Zakład Chemii Organicznej
II rok - dr Maria J. Szczygieł - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
III rok - dr inż. Joanna Górka-Dynysiewicz - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
IV rok - dr Wiesława Nahaczewska - Katedra Analityki Medycznej, Zakład Hematologii Laboratoryjnej
V rok - dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska - Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej