Osoba odpowiedzialna za administracyjne prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopni naukowych i tytułu naukowego profesora:
 
mgr Anna Kępińska
e-mail: anna.kepinska@umed.wroc.pl
tel./faks 71 784 02 00; 71 784 02 01; 71 784 02 02