Członkowie Rady Wydziału
kadencja 2016-2020

Dziekan

prof. dr hab. Halina Grajeta

Prodziekani

dr hab. Izabela Fecka, prof. nadzw.
dr hab. Bożena Karolewicz
prof. dr hab. Halina Milnerowicz

Profesorowie tytularni na stanowisku profesora zwyczajnego

prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski
prof. dr hab. Adam Matkowski
prof. dr hab. Irena Majerz
prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka
prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska

Profesorowie tytularni na stanowisku profesora nadzwyczajnego

prof. dr hab. Justyna Brasuń
prof. dr hab. Jakub Gburek
prof. dr hab. Witold Musiał
prof. dr hab. Jolanta Saczko

Doktorzy habilitowani na stanowisku profesora nadzwyczajnego

dr hab. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.
dr hab. Jerzy Cieplik, prof. nadzw.
dr hab. Grzegorz Sawicki, prof.nadzw.
dr hab. Zbigniew Sroka, prof. nadzw. - przedstawiciel ZNP

Doktorzy habilitowani

dr hab. Ewa Barg                                                  
dr hab. Iwona Bil-Lula
dr hab. Żaneta Czyżnikowska
dr hab. Joanna Gałęzowska
dr hab. Ewa Kratz
dr hab. Julita Kulbacka
dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
dr hab. Marcin Mączyński
dr hab. Piotr Milejski
dr hab. Przemysław Niewiński
dr hab. Dariusz Sarzyński
dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń
dr hab. Jolanta Zuwała-Jagiełło

Przedstawiciele pozostałych pracowników nauki

dr Andrzej Dryś
dr Górniak Agata
dr Agnieszka Matera-Witkiewicz
dr Igor Mucha
dr Lilla Pawlik-Sobecka
dr Prescha Anna
dr Świątek Piotr
dr Beata Tylińska
dr Woźniak Dorota

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

inż. Stankiewicz Beata

Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich

mgr Katarzyna Malec

Przedstawiciele samorządu studenckiego

Agnieszka Czarnik
Monika Hudaszek
Dagmara Kilian
Patryk Krościk
Grzegorz Nowacki
Karolina Wakulik     

Przedstawiciele Zawiązków Zawodowych z głosem doradczym

mgr Elżbieta Banach - OAZZ
dr Anna Jezierska-Domaradzka – NSZZ Solidarność 80
dr Stanisława Plińska – NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Profesorowie emerytowani

prof. dr hab. Jadwiga Biernat
prof. zw. dr hab. Wojciech Cisowski
prof. dr hab. Anna Długosz
prof. dr hab. Wanda Dobryszycka
prof. dr hab. Wiesław Gaweł
prof. dr hab. Wiesław Malinka
prof. dr hab. Wanda Nawrocka
dr hab. Lilianna Trynda-Lemiesz
prof. dr hab. Maria Warwas
prof. dr hab. Zdzisław Machoń
prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Juzwenko
prof. dr hab. Janusz Pluta
dr hab. Zbigniew Rykowski
prof. dr hab. Stanisław Ryng
prof. dr hab. Halina Rządkowska-Bodalska
prof. dr hab. Józef Szymczak
prof. dr hab. Helena Śladowska
dr hab. Edwin Wagner
dr hab. Alina Wojakowska
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

Zaproszeni

dr Stanisław Han
dr Iwona Urbanowicz
dr Monika Bielecka
dr Sylwia Płaczkowska
dr Marcin Mączyński
dr Artur Owczarek