Na Wydziale działają dwie "branżowe" organizacje studenckie:
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, Forum Dolnośląskie Analityków - sekcja młodzieżowa przy dolnośląskim oddziale Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe .

Młoda Farmacja - sekcja studencka PTFarm.

Wniosek o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w STN UMW:
Wniosek o wystawienie zaświadczenia, należy składać drogą elektroniczną poprzez stronę STN-u. Gdy wniosek będzie gotowy do odbioru zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

Organizacje studenckie wraz z Samorządem studentów prowadzą działalność zarówno w zakresie szkolenia (praca kół naukowych, organizacja prelekcji, wykładów) jak i organizacji imprez kulturalnych, turystycznych i rozrywkowych.