Skład stałych Komisji Wydziałowych na kadencje 2016-2020

I. Komisja Dydaktyczna

 1. Dr hab. Bożena Karolewicz
 2. Prof. dr hab. Halina Milnerowicz
 3. Dr hab. Izabela Fecka, prof. nadzw.
 4. Dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
 5. Dr Wiesława Nahaczewska
 6. Dr Lilla Pawlik-Sobecka
 7. Mgr Agnieszka Bodalska (doktorant)
 8. Aleksandra Wieczorek (student)
 9. Justyna Kłak (student)

Przedstawiciele związków zawodowych

II. Komisja ds. Nagród

 1. Prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski
 2. Prof. dr hab. Halina Milnerowicz
 3. Prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
 4. Dr hab. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.
 5. Dr Agnieszka Matera-Witkiewicz
 6. Dr Igor Mucha
 7. Dr Hanna Czapor-Irzabek(NNA)
 8. Mgr Justyna Palacz(doktorant)
 9. Katarzyna Szymocha (student)
 10. Katarzyna Potyrak (student)

Przedstawiciele związków zawodowych

III. Komisja Finansowa

 1. Dr hab. Izabela Fecka, prof. nadzw.
 2. Prof. dr hab. Halina Grajeta
 3. Prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski
 4. Prof. dr hab. Adam Matkowski
 5. Dr Artur Owczarek
 6. Dr Agata Górniak
 7. Mgr Marta Machowska(NNA)
 8. Mgr Marta Leońska (doktorant)
 9. Monika Hudaszek (student)

IV. Komisja ds. Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej

 1. prof. dr hab. Halina Grajeta - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Irena Majerz
 3. prof. dr hab. Jakub Gburek
 4. dr hab. Izabela Fecka, prof. nadzw.
 5. dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń
 6. dr Piotr Świątek
 7. dr Beata Szymańska (NNA)
 8. mgr Katarzyna Malec (doktorantka)
 9. Dagmara Kilian (student)

Przedstawiciele związków zawodowych

V. Komisja ds. Doktoratów Honoris Causa

 1. prof. dr hab. Halina. Grajeta - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Stanisław Ryng
 3. prof. dr hab. A. Wiela-Hojeńska
 4. prof. dr hab. Halina Milnerowicz
 5. prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka
 6. prof. dr hab. Adam Matkowski
 7. prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski
 8. prof. dr hab. Irena Majerz

Przedstawiciele związków zawodowych

VI. Komisja ds. Nostryfikacji

 1. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 2. prof. dr hab. Witold Musiał
 3. dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
 4. dr Marcin Mączyński
 5. dr Adam Kowalczyk
 6. Agata Henrich (student)