Propozycje zajęć fakultatywnych dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2020/2021.

Sylabusy na rok akademicki 2020/2021.
 


Archiwum:
Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów analityki medycznej w roku akademickim 2019/2020.
Propozycje zajęć fakultatywnych dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2019/2020.
Sylabusy do zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2019/2020.

Propozycje fakultetów dla studentów Analityki medycznej w roku akademickim 2018/19.
Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów II-V roku analityki medycznej w roku akademickim 2018/2019.
Propozycje modułów zajęć fakultatywnych dla studentów I roku analityki medycznej w roku akademickim 2018/2019.
Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla I roku analityki medycznej w roku akademickim 2018/2019.

Propozycje fakultetów dla studentów Analityki medycznej w roku akademickim 2017/2018.
Rusza II etap zapisów dla studentów, którzy nie dokonali zapisów w I etapie na żaden fakultet, nie zapisali się na odpowiednią ilość godzin oraz tych, którzy zapisali się na nieuruchomiony fakultet.
Zapisy będą trwały od 20 do 27 września (start o godz. 20.00). Procedura zapisów jest taka sama jak przy pierwszym etapie. Instrukcja obsługi jest w zakładce informacje dla studentów >> fakultety.
Przypominamy, że nie wolno zapisywać się na fakultety, które na latach wcześniejszych student już zaliczył.
W roku akademickim 2017/2018 będą obowiązywały następujące ilości godz. fakultatywnych:
II–gi rok Analityki Medycznej – 40 godz. semestr letni
III-ci rok Analityki Medycznej – 20 godz. semestr zimowy / 20 godz. semestr letni
IV-ty rok Analityki Medycznej – 20 godz. semestr zimowy / 20 godz. semestr letni
V-ty rok Analityki Medycznej – 40 godz. semestr zimowy
Każdy student jest zobowiązany do zapisania się na fakultet i zapoznania z REGULAMINEM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH.

Propozycje fakultetów uruchomione dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2017/18.
Propozycje fakultetów nieuruchomione dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2017/18.
  Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2016/17.
Propozycje fakultetów uruchomione dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2016/17.
Propozycje fakultetów nieuruchomione dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2016/17.
Propozycje fakultetów do dalszego zapisu dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2016/17.

Dziekanat informuje, że dalsze informacje dotyczące zapisów na fakultety w II etapie będą systematycznie umieszczane na stronie.
W załączeniu plik z uruchomionymi modułami fakultetów .

Propozycje zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2016/17.
Pakiet programów do zajęć fakultatywnych.


URUCHOMIONE MODUŁY ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH DLA STUDENTÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
PROPOZYCJE FAKULTETÓW URUCHOMIONE DLA STUDENTÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
PROPOZYCJE FAKULTETÓW NIEURUCHOMIONE DLA STUDENTÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
PROPOZYCJE FAKULTETÓW DO DALSZEGO ZAPISU DLA STUDENTÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Propozycje zajęć fakultatywnych w roku akad. 2015/2016.
Pakiet programów do zajęć fakultatywnych.

Propozycje zajęć fakultatywnych w roku akad. 2014/2015.

Pakiet programów do zajęć fakultatywnych.
Uruchomione zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2014/2015 .