Wolontariat praktyki i staże

Szanowni Państwo Studenci UMW
W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego oraz faktem realizowania przez wielu studentów z wszystkich kierunków studiów naszej Uczelni pracy na zasadzie wolontariatu w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz szpitalach, na podstawie upoważnienia Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego informuję, że wszyscy studenci którzy w tym trudnym okresie angażują się w pracę wolontariacką na rzecz systemu ochrony zdrowia, w tym również w prace w aptekach, mogą liczyć na uznanie w tym trybie części efektów uczenia się realizowanych w ramach praktyk przewidzianych programem studiów.

Ze względu na różnorodność podejmowanych aktywności wolontariackich przez studentów proszę aby studenci, których może to dotyczyć kontaktowali się bezpośrednio e-mailowo z opiekunami praktyk na kierunkach i uzyskiwali szczegółowe informacje w sprawie tego, która praktyka i w jakim wymiarze może zostać im zaliczona. Podstawą zaliczenia będzie formalny dokument: umowa wolontariacka lub potwierdzenie podmiotu leczniczego/stacji sanitarno-epidemiologicznej/ apteki o rodzaju, wymiarze i zakresie pracy studenta.

Aby sprostać temu wyzwaniu przygotowaliśmy dla Państwa formularz, stanowiący podstawę do zaliczenia wybranych efektów uczenia się. W przypadku braku możliwości uzyskania stosownego zaświadczenia z jednostki, w której odbywają Państwo wolontariat, zwracamy się z prośbą o posłużenie się załączonym formularzem. Wypełniony dokument, opatrzony pieczęcią nagłówkowa jednostki oraz osoby potwierdzającej odbycie wolontariatu w opisanym zakresie, należy złożyć drogą elektroniczną (skan), a po powrocie do normalnego trybu pracy Uczelni również w formie papierowej, do Dziekanatu WF do Pani mgr Justyny Bieszczad (justyna.bieszczad@umed.wroc.pl).

W przypadku 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej w aptece prosimy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w osobnym komunikacie na stronie Wydziału, dotyczącym sposobu składania dziennika praktyki zawodowej i innych dokumentów z dn. 30.03.2020 r., a w razie pytań kontaktować się z Panią Dagmarą Nowakowską (dagmara.nowakowska@umed.wroc.pl).

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Agnieszka Piwowar