Wnioski stypendialne

Decyzją Prorektora ds. Dydaktyki, prof. Piotra Dzięgiela, termin składania wniosków stypendialnych został przesunięty na dzień 12.10.2018 r.