Wnioski o nagrody za 2017 r.

Szanowni Państwo, Według informacji uzyskanych w Centrum Wspierania Nauki UMed wnioski o nagrody za 2017 r. należy składać do dnia 30 kwietnia 2018 r . W roku przyszłym zacznie obowiązywać termin do 28 lutego, w tym roku jeszcze „po staremu”. Wnioski za rok 2017 muszą być złożone na obowiązujących nowych drukach i będą rozpatrywane zgodnie z zasadami aktualnie wprowadzonego Regulaminu Nagród.

Kazimierz Gąsiorowski
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Nagród