Wirtualny Dziekanat

W związku z planowanym uruchomieniem Wirtualnego Dziekanatu, od roku akademickiego 2017/2018 - wszyscy studenci Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Analityki Medycznej zobowiązani są do weryfikacji swoich danych osobowych i teleadresowych (m.in.: e-mail, telefon) wprowadzonych do systemu elektronicznego podczas rekrutacji, poprzez zalogowanie się do Wirtualnej Uczelni. Zgodnie z Regulaminem Studiów § 8 ust. 12 student zobowiązany jest do powiadomienia dziekanatu o zmianie danych osobowych, stanu cywilnego, adresu zameldowania, zamieszkania i korespondencyjnego oraz o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zaistnienia zmiany.

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, wszelkie negatywne konsekwencje ponosi student. Wszelkie zmiany proszę zgłaszać do Dziekanatu na druku - oświadczenie o zmianie danych osobowych – dostępnym na stronie internetowej we wzorach druków.

Termin do zaktualizowania danych - 15 sierpnia 2017.