Wewnętrzne akty normatywne

Zarządzenie nr 1/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Rady Programowej dla kierunku analityka medyczna z dnia 18 listopada 2019 r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie nr 2/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Rady Programowej dla kierunku farmacja z dnia 18 listopada 2019 r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie nr 3/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej z dnia 18 listopada 2019 r.

Zarządzenie nr 4/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku farmacja z dnia 2 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 5/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku analityka medyczna z dnia 2 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 6/WF/2020 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie szczegółowego regulaminu działania Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 7/WF/2020 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 8/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Farmacja.

Zarządzenie nr 9/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Analityka medyczna.