Wewnętrzne akty normatywne

Zarządzenie nr 1/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Rady Programowej dla kierunku analityka medyczna z dnia 18 listopada 2019 r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie nr 2/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Rady Programowej dla kierunku farmacja z dnia 18 listopada 2019 r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie nr 3/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej z dnia 18 listopada 2019 r.