Oświadczenia studentów o znajomości zaleceń

Przypominamy, iż wszyscy studenci odbywający zajęcia w jednostkach UMW są zobowiązani do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi i edukacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni oraz szpitala.

Materiały na stronie uczelni znaleźć można w zakładce Koronawirus, zaś realizujący zajęcia na terenie USK z materiałami szkoleniowymi zamieszczonymi na stronie internetowej USK w zakładce „Studenci materiały szkoleniowe i informacje”.

Dodatkowo, każdy zobowiązany jest do jednorazowego podpisania stosownych oświadczeń (wzór w załączniku). Skany takich oświadczeń powinny być przesłane na adres e-mail opiekunów poszczególnych lat na danych kierunkach.

Oświadczenia te powinny być archiwizowane u opiekunów lat i udostępniane właściwemu dziekanowi i prorektorowi ds. studentów i dydaktyki oraz dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w razie potrzeby.