W sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1462), istnieje możliwość składania wniosków o nagrody dla nauczycieli akademickich.