Szkolenie OPI z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego dla pracowników naukowych: promotorów/opiekunów, pracowników administracyjnych - wspomagających promotorów

Zapraszamy na szkolenie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 10:30, sala W1 im. L. Kuczyńskiego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, ul. Borowska 211, Wrocław. Ilość miejsc ograniczona.

Prosimy o zgłaszanie się w dniu szkolenia od godz. 10:00, celem wcześniejszej rejestracji uczestników. Przewidziane są materiały poszkoleniowe dla uczestników. Czas trwania szkolenia: około 3 godziny. W załączeniu agenda szkolenia.

Kolegium Dziekańskie WFzOAM