Stypendia

W dniu 28.10.2020 r. odbyło się posiedzenie powołanej przez Prezesa Fundacji "Farmacja Dolnośląska" Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów Wydziału Farmaceutycznego w składzie:

1. Prezes Fundacji "Farmacji Dolnośląskiej" – prof. dr hab. Janusz Pluta
2. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – dr hab. Marcin Mączyński
3. Kierownik Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego – mgr Anna Kępińska

Komisja przyznała 13 stypendiów rocznych dla studentów naszego Wydziału w roku akademickim 2020/2021 dla:
4 osób z III rok studiów,
4 osób z V rok studiów,
5 osób z VI rok studiów.