Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych: rekrutacja

Ruszyła rekrutacja na podyplomowe „Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych” na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej. Chętni mogą zglaszać chęć podjęcia studiów do 16 września 2019 r.

Studia przeznaczone są dla osób, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub lekarza uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych, pełniących funkcję Osoby Wykwalifikowanej u wytwórcy lub importera produktów leczniczych. Program dydaktyczny stanowi kompleksowy zestaw zajęć dla pracowników przemysłu farmaceutycznego w celu umożliwienia uzupełnienia wiedzy w zakresie wymaganym w Dyrektywie 2001/83/EC art. 49 ust. 2 z dn. 06.11.2001r. odnoszącej się do wymagań dla Osoby Wykwalifikowanej oraz art. 48 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. z poźn. zm.

Rekrutacja trwa do dn. 16 września 2019 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.farmacja.umed.wroc.pl/podyplomowe-studia-uzupelniajace-dla-o...